POZNÁVÁME, OBJEVUJEME, POMÁHÁME…
MERKUR – SOUSED SLUNCE (ŘÍJEN)

KLÍČOVÁ TÉMATA: proměny podzimu, barvy, draci, ovoce a zelenina, zvířata, ptáci, stromy, houby

Merkur je nejmenší, hornatá planeta Sluneční soustavy. Je to takový trpaslík, který ale krouží velikou rychlostí kolem Slunce. Rychlost a vítr budeme potřebovat, až vypustíme draky do oblak. A trpaslík ten často hlídá na zahradách úrodu, kterou letos sklidíme. Zopakujeme si názvy ovoce a zeleniny, připomeneme si jejich vůni a chutě. Zajdeme i do lese a zkusíme najít houby. Zopakujeme si názvy stromů, ukážeme si, kde rostou, prozkoumáme jejich kůru a listy. Merkur byl pojmenován po slavném rychlém běžci. V přírodě máme mnoho zvířat, která rychle běhají. Zimě ale neutečou, a tak zjistíme, jak se zvířata připravují na zimu. Jejich pelíšky musí být útulné. Zvířata by si jistě nepřála pobývat na planetě Merkur, neboť to není útulná planeta: není tam vzduch ani voda. A ten my i zvířata potřebujeme. Merkur je také plný kráterů. Můžeme si zkusit krátery vytvořit. Budeme sbírat kameny a tvořit i z nich. Rozklíčujeme rozdíly mezi živou a neživou přírodou.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Dechová cvičení.
 • Gymnastika mluvidel.
 • Artikulační cvičení.
 • Definovat význam pojmů.
 • Poslouchat pohádky, chápat děj.
 • Poznat nesprávně utvořenou větu.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

Vnímání a organizace prostoru

 • Zobrazení předmětů v prostoru (předměty známé z okolí dítěte, postava, hračka, …) s využitím modelíny a specifických didaktických pomůcek (Magformers, Polydron).
 • Představy elementárních geometrických tvarů prostorových a rovinných, jejich poznávání a vzájemné rozlišování na základě zrakem (vizuální) a hmatem (haptické, taktilní) vnímané odlišnosti (trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník, oblá a hranatá tělesa), pouze s užíváním minima geometrické terminologie – není cílem!
 • Stavby 3 D – vytváření prostorových modelů a maket konkrétních situací, podle vlastní fantazie, podle předlohy s využitím stavebnic (LEGO, konstrukční stavebnice – SEVA, …), souboru krychlí, tyčinek, dřívek, … pomůcky Montessori.
 • Vztah mezi 2D a 3D modely – činnosti s „geodeskou“, ohraničování a oplocování, rozdělování a půlení – dělení a vyplňování prostoru a roviny – mozaikování, parketování…, kreslení a doplňování obrázků s uplatněním prvků shodnosti, pravidelnosti – s využitím práce s papírem (origami), a specifických pomůcek a her (tangram, Blokus, …)

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Rozvoj zrakového vnímání – pojmenování barev, přiřazení odstínu barev, pojmenování odstínů barev.
 • Sluchové vnímání – poznat píseň podle melodie, rozlišit rozpočítadla, slova s vizuálním podnětem (znělé a neznělé hlásky, sykavky), zopakovat čtyři nesouvisející slova.
 • Motorika – přelézání překážek, manipulace s drobnými předměty.
 • Grafomotorika – kruh, spirála.
 • Časoprostorová orientace – pojmy vpředu, vzadu, přiřazení činností obvyklých pro večer.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Sběr kaštanů společně s dětmi a jejich přinesení do MŠ.
 • Přinesení ovoce a zeleniny do MŠ.
 • Projektový den věnovaný kamínkům – Kamínkový den.
 • Drakiáda.