POZNÁVÁME, OBJEVUJEME, POMÁHÁME…

VENUŠE – ZÁŘÍCÍ PLANETA (LISTOPAD)

KLÍČOVÁ TÉMATA: zdraví, nemoc, lidské tělo, vnitřní orgány

Venuše se nachází mezi Merkurem a Zemí, ale ani trochu se nepodobá svým sousedům. Je to zářící hvězda, dobře viditelná jak při východu, tak při západu Slunce. Je tak jasná, že se jmenuje po bohyni krásy! Venuše je označovaná za planetu žen. Povíme si, jaké jsou rozdíly mezi dívkami a chlapci. Prozkoumáme lidské tělo jak z vnějšku, tak zevnitř. A jak to, že Venuše tak září? Venuše je obalená hustým závojem oblaků, které odráží sluneční světlo. Avšak Venuši nemůžeme navštívit. Plyny, které se na Venuši nacházejí, jsou pro člověka škodlivé a jedovaté. I my se pokusíme zorientovat v tom, co je pro nás škodlivé, jedovaté nebo nebezpečné. A řekneme si i to, jak se chránit, abychom byli v bezpečí. Navíc na Venuši fičí silný vítr (silnější než tornádo) a je tam horko, takže projít se tam by bylo v podstatě nemožné. I my se musíme vhodně oblékat, neboť venku už se začíná ochlazovat. A tak je také čas na to, rozvinout téma zdraví a nemoci.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.
 • Dechová cvičení.
 • Gymnastika mluvidel.
 • Artikulační cvičení.
 • Chápat jednoduché vtipy a hádanky.
 • Předat krátký vzkaz.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

Míra
Nabízené aktivity se týkají tří oblastí:

 1. Délka, obsah (1D a 2D)
  Aktivity: měření s využitím vlastního těla.
  Matematika v přírodě: Symetrie a tvary; Umístění, pozice, pohyb;
  Porovnávání objektů k manipulaci jako tkanička, dřívka, měření – využitím vlastního těla. První argumentace – tohle je delší, ani kousek není navíc apod.
  Matematické hry.
 2. Objem (3D)
  Aktivity: velikost nádoby, porovnání objemu kapaliny v nádobě v různých polohách, porovnání rozměrů hranolu.
 3. Jiné veličiny – síla, hodnota mince, hmotnost
  Aktivity: herní aktivity.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – odlišit shodné a neshodné dvojici lišící se detailem.
 • Sluchové vnímání – rozlišit slova bez vizuálního podnětu (změna hlásky, změna samohlásky), zopakovat větu z pěti slov.
 • Motorika – podlézání překážky, stříhání.
 • Grafomotorika – vlnovka.
 • Časoprostorová orientace – předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi, přiřadit činnosti obvyklé pro dopoledne, poledne, odpoledne.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Bu bu stezka. (?)
 • Projektový den – Halloween a „dušičky“.
 • Projektový den – Kamínkový den.