CO TA OČKA VIDÍ

JUPITER – OBŘÍ, PRUHOVANÁ PLANETA (BŘEZEN)

KLÍČOVÁ TÉMATA: jaro, jarní květiny, zvířata a jejich mláďata, Velikonoce, voda

Jupiter je největší planeta Sluneční soustavy. Představ si, že jeho průměr je 11krát větší než průměr Země! Je tak veliký, že by se do nej vešlo 1 300 Zemí! Na jaře se na naší planetě děje tolik stejně obřích změn! Prozkoumáme je? Podíváme se do trávy na jarní květiny. To bude vůně! Jupiter má tak silnou gravitaci, že člověk, který na Zemi váží 70 kg, by na Jupiteru vážil 185 kg. Kolik by tam vážil třeba beran nebo kráva? Nebo jejich mládě? Zjistíme to! Nejdříve si ale zvířata a jejich mláďata připomeneme. Díky této síle ovlivňuje Jupiter oběžnou dráhu meteoritů, narušuje pohyb planet, a dokonce se mu daří přitahovat komety. Jupiter je plynná planeta, takže je nemožné po něm chodit. Nejsou tam hory, sopky, ani krátery, ale pouze mračna a bouřky. Ještěže žijeme tady na Zemi! Jarní bouřka nás ale určitě nemine. Možná třeba na Velikonoce. Povíme si o tradicích a zvycích, které jsou spojeny právě s Velikonocemi.  Jupiter vypadá trochu jako zebra, ale jeho pruhy jsou obrovské – mnohem větší než naše Země. Na Jupiteru jsou tmavé třpytící se oblasti. Jdou spatřit i obyčejným amatérských teleskopem. Bouřky také přináší hodně vody. A v březnu slavíme Mezinárodní den vody. Tak si o ní něco víc řekneme a zkusíme si i nějaké pokusy s vodou.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.
 • Dechová cvičení.
 • Gymnastika mluvidel.
 • Artikulační cvičení.
 • Tvoření slov podobného významu (synonym).
 • Formulace otázek, adekvátní odpověď na otázku (samostatně, smysluplně).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

Představy o kvantitě

Obecné náměty na aktivity rozvíjející představu veličiny:

 1. Hra na obchod (mince, bankovky).
 2. Badatelská činnost (pokusy s váhou – hmotnost, pokusy s měřením – míra, pokusy s vodou – objem).
 3. Využití vlastního těla jako měrné jednotky (krokování místnosti, měření na lokte, palce apod.).
 4. Vláčky (dřevěné hranoly, barevně odlišené, stavba stejně dlouhých vláčků, více možností pro vytvoření délky vláčku apod.).

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – doplnit chybějící části v obrázku.
 • Sluchové vnímání – rozlišit slova s vizuálním podnětem (změna měkčení), vyhledat rýmující se dvojice.
 • Motorika – poskoky po jedné noze, dotek bříškem každého prstu na ruce bříška palce.
 • Grafomotorika – spodní smyčka.
 • Časoprostorová orientace – orientace v okolí (dítě ví, jak se jde do obchodu, do školky apod.), rozlišení pojmů nejdříve, před tím, potom.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:
V návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

 • Přinést misku, zeminu a obilí (semínka trávy).
 • Na počest Světového dne štěstí děti vyrobí s rodiči nějaký symbol štěstí (slon, čtyřlístek, podkova…) a přinesou ho do MŠ, kde vytvoříme „Galerii štěstí“.
 • Projektový den věnovaný Světovému dni vody (22. 3.) – děti přijdou do MŠ v modrém oblečení.