III. integrovaný blok – KDOSI JE ZA DVEŘMI…

Tematický celek: Vánoční medový perníček

Příroda už zaslouženě odpočívá a probíhá období zimního klidu. Mnohá zvířata zalezla do svých nor i brlohů. Včelky jsou také schované v úlu, ale zimní spánek se jich netýká… Plevuška se těší na překvapení a zážitky spojené s Adventem. Společně s ní vytvoříme klidnou, sváteční, pohodovou atmosféru plnou porozumění. Pošleme dopis Ježíškovi, aby věděl, co toužíme najít pod stromečkem.

Plevuška se také připravuje na příchod Mikuláše, anděla a čerta. Společně s ní si zopakujeme písničky a básničky, abychom byli připravení, až si nás Mikuláš k sobě zavolá. A my se tak vyhneme zkoumavému očku čertíka, který dobře ví, zdali si děti uvědomují kladné a záporné projevy svého chování a jednání a jejich následky.

Vyrobíme si také vánoční ozdoby a ozdobíme s nimi stromeček. A jelikož se Plevuška nemůže dočkat Vánoc, čekání si zpříjemníme otevíráním adventního kalendář, ve kterém nás čekají úkoly, které nám zkrátí čekání na Ježíška, který určitě přijde i za námi do Srdíček.

Celou třídu provoní vůně cukroví, skořice a čaje. Při přípravách na příchod Ježíška si budeme vyprávět o tradicích a zvycích spojených s adventním časem. Některé si také vyzkoušíme.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Reprodukce básničky, písničky.
 • Využívat metodu korekční zpětné vazby (zopakujeme to, co dítě řeklo ve správné formě).
 • Hry se slovy zaměřené na tvoření protikladů (malý x velký, veselý x smutný atd.).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Párové přiřazování – např. dáme hrnečky na stůl a vyzveme dítě, aby na stul dalo stejně talířků, uděláme řadu kostek, dítě má za úkol dát stejně kostek do druhé řady apod.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vkládání tvarů do shodných otvorů, postupné zmenšování tvarů. Povídání si o tom, co dítě vidělo na obrázku.
 • Sluchové vnímání – naslouchání a rozlišování zvuků z okolí
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, obtiskování ruky, prstů do tácu s moukou, krupicí, pískem, kreslení do mouky, krupice, písku, pěny. Rozvíjet motoriku v každodenních činnostech – zavírání a otevírání dveří, listování v knize, šroubování uzávěru lahve apod. Skládání tvarů a figur z tyčinek, párátek, slámek, vystřižených tvarů. Sledovat a podporovat správné pracovní návyky při kreslení. Fixovat správný úchop tužky. V závislosti na aktuální vývojové úrovní zařazovat procvičování jednotlivých grafomotorických prvků.
 • Časoprostorová orientace – pojmenovávání dnů v týdnu, pojmenovávání postupů při sebeobsluze, řazení jednotlivých kroků, uvědomění si a provedení následného kroku.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Zpívání u stromečku.
 • Přinést vánoční dobroty.
 • Vánoční jarmark.
 • Příprava masek pro děti na mikulášskou nadílku.