Řazení obrázků dle různých zadání

Vytváření obrysu lidské postavy

Tvorba pyramidy výživy – práce ve skupinách

Lekce minitenisu – trénujeme házení míčku, chytání míčku, posílání míčku, předávání míčku za běhu, rolování a tzv. číšníka.