KLÍČOVÁ TÉMATA: rodina, členové rodiny, můj domov

Ostrov domácího štěstí nám napomůže se seznámením s pojmem rodina (úplná, neúplná, funkční, dysfunkční), vědět, kdo do rodiny patří, poznat různé generace obou pohlaví (bratr- sestra, matka- otec, babička- dědeček, prababička- praděda). Osvojíme si základy vzniku člověka a jeho vývoje. Nesmíme opomenout, že maminka i tatínek slaví svátek a děti pro ně mohou něco vyrobit nebo je něčím potěšit. Co je to láska a jaký je její symbol, vysvětlíme si, proč tomu tak je.  Přiblížíme si, že štěstí má mnoho podob a pro každého může být štěstím něco jiného. Učíme se rozpoznat rozdíl mezi městem a vesnicí. Poznávání krás po okolí MŠ – vytváření vztahu k rodnému místu.

  • Logopedická prevence

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení, gymnastika mluvidel (pusa mamince), artikulační cvičení.

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

Logopedická píseň: Běží domek (kniha- Logopedické písničky).

Sdělit své jméno, příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců.

Grafomotorická cvičení: horní oblouk s vratným tahem.

  • Matematická pregramotnost

Při pobytu venku počítání domů, rozlišení panelového X rodinného domu- Který je vyšší? Který nižší?, Kde žije více X méně lidí?

Počítání členů v nukleární rodině X v širší rodině, práce s věkem- kdo je starší, mladší, nejstarší, nejmladší v rodině?, odhad věku paní učitelky, přiřazování dvojic (máma- táta, babička- dědeček, teta- strýc, bratranec- sestřenice), rozlišování pravdivých a nepravdivých tvrzení.

  • Čtenářská pregramotnost

Vyprávění o své rodině dle přinesené fotografie ostatním dětem, práce s pohádkou „O perníkové chaloupce„ – vyprávění příběhu dle obrázků, kladení otázek k pohádce.

  • Spolupráce s rodiči

Přinést si fotografii rodiny.

Společná akce na zahradě MŠ ke Dni otců (dle epidemiologické situace).