KLÍČOVÁ TÉMATA: Halloween, dýně, hrad, pavoučci, netopýři, nadpřirozené bytosti (duch, čarodějky,…)

Dýně támhle, dýně tady, vydlabané mají hlavy. Je to totiž svátek známý, teďka ho tu každý slaví. Copak to je za svátek? Jasně, že Halloween. Tento svátek je velice známý v Americe. Lidé ho tam slaví převlékáním se za nejrůznější strašidelné kostýmy, koledují a dostávají za to sladkosti. A my se o něm za pomoci Strašidelného ostrovu dozvíme některé zajímavosti. Vyzkoušíme si společně vydlabat a vyrobit dýně z různých materiálů, seznámíme se s typickými strašidly jako čarodějnice a duchové, pavučinami, pavouky a létajícími netopýry. Vydáme se také na prozkoumání strašidelného hradu u nás v MŠ a ten ukrývá mnoho nadpřirozených bytostí, které je důležité odlišit od reálných věcí. Vyrobíme si čarodějnický lektvar- sliz. A také černé kočky pro čarodějky.

  • Logopedická prevence

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení (hučení strašidel), gymnastika mluvidel, artikulační cvičení (strašidlo- BUBUBU, zaklínadlo Baby Jagy).

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

Logopedická píseň: Příšera (kniha- Logopedické písničky).

Předat krátký vzkaz.

Grafomotorická cvičení- uvolnění zápěstí- namotávání pavučiny (vlny) na ruličku.

  • Matematická pregramotnost

Třídění podle určitých kritérií: barva, tvar, velikost, pořadí, prostorové uspořádání,  počet. Třídění dle dvou (mladší děti), tří kritérií.

Skládání hradu z dřevěných kostek, stavebnice Kapla (pojmenování všech tvarů, určení, zda je tvar kulatý, hranatý, špičatý), hledání rozdílů, koordinace pohybů – tanec na písně z filmu Ať žijí duchové – tanec strašidel s látkami – improvizace dětí – pohybové vyjádření strašidelné hudby.

  • Čtenářská pregramotnost

Rozkládání slov na slabiky a hlásky a naopak hrou „ Na robota“ (říká jen hlásky či slabiky, děti složí slovo).

  • Spolupráce s rodiči

Přinesení dýně do MŠ.

Bu bu stezka (dle epidemiologické situace). – Projektový den- Světový den televize (21. 11.).