KLÍČOVÁ TÉMATA: povolání, složky IZS, dopravní prostředky
Zaměříme se na poznávání různého pracovního prostředí a vytváření pozitivního vztahu k němu. Seznámíme se s nejrůznějším povoláním, a povoláními, která přispívají k podpoře zdraví a ochraně okolního světa (složky IZS). Děti se také dozví o zapomenutých nebo méně obvyklých řemeslech. Budeme si povídat o tom, čím děti chtějí být až vyrostou, čím jsou jejich rodiče a jaké jsou náplně práce jednotlivých povolání. Pochopit různá rčení „bez práce nejsou koláče“, „s chutí do toho a půl je hotovo“, „komu se nelení tomu se zelení“, „práce kvapná, málo platná“, „dvakrát měř, jednou řež“. Rozvíjením kreativity dětí při hledání vlastních pracovních postupů během pracovních činností posilujeme polytechnické vzdělávání. Také se společně zaměříme na dopravní prostředky a jejich využití, a na bezpečnost dětí v dopravním provozu. Děti by měly částečně ovládat pravidla silničního provozu a dopravní situace.
Navštívíme kadeřnictví, kuchyni, projedeme se autobusem, podíváme se na vlakové nádraží, přijde k nám policista, hasič.
Logopedická prevence
– Hrátky se slovy (logopedie obrázky).
– Dechové cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení (auto jede- BRM, BRM).
– Vyprávění pohádek dle výběru dětí.
– Logopedická píseň: Policista (kniha- Logopedické písničky).
– Pojmenovat, co dělá určitá profese.
– Do příběhu doplnit slovo ve správném tvaru, rozhovor na téma: Čím budu až vyrostu?
– Grafomotorická cvičení: „zuby“.
Matematická pregramotnost
Porovnávání dvou skupin:
– používání pojmů: o dva méně, o jeden více, musím přidat jeden
– určování množství: pojmy- více, méně, stejně, o jedno více
– práce s číselnou řadou: pojmy- poslední, druhý, před třetí,..
– Znalost telefonních čísel IZS složek, při vycházce venku- rozhlédnout se správně na přechodě (prve vlevo, poté vpravo).
Čtenářská pregramotnost
– Rozlišování nesmyslných slov, diferenciace hlásek.
Spolupráce s rodiči
– Děti mají za úkol zjistit povolání svých rodičů.