VE STŘEDU DNE 8. 9. 2021 V 15:30 PROBĚHNOU VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

Žádáme o ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách.

Setkání bude probíhat bez účasti dětí. Berte to prosím v úvahu.

Účast alespoň jednoho rodiče nutná!

Délka cca 45- 60 minut.

V nezbytně nutném případě zajistí dozor Vašeho dítěte paní učitelka ve třídě Berušek.

Na třídních schůzkách budeme vybírat 66 Kč na „CESTOVATELSKÉ DENÍKY“.

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!

Paní ředitelka Michalka, paní učitelka Klárka a paní asistentka Janča😀