KLÍČOVÁ TÉMATA: škola, desatero předškoláka, prázdniny
Míříme k ostrovu budoucnosti a tu také končí naše společné cestování po TAJUPLNÝCH OSTROVECH. Na posledním ostrově nás čekají aktivity spojené s nástupem do školy. Úkolem bude v dětech vzbudit nadšení pro nástup do školy. Prohlédneme si nejrůznější školní pomůcky, které potřebuje znát každý školák ve škole, seznámíme se s vyučovacími předměty, které na děti čekají. Děti mohou přinést do MŠ ukázat své aktovky. Také se společně rozloučíme a naladíme na prázdniny. Povíme si, co nás o prázdninách čeká a co můžeme zažít společně s rodinou a kamarády (dovolená, výlety). Podíváme se také do ostatních zemí a společně ve školce si vyzkoušíme některé jejich tradice a zajímavosti.

Logopedická prevence
– Hrátky se slovy (logopedie obrázky).
– Dechové cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení.
– Vyprávění pohádek dle výběru dětí.
– Grafomotorická cvičení: horní a spodní oblouk s vratným tahem.

Matematická pregramotnost
– Počítání a vkládání číslic na číselnou řadu, opis číslic do sítě (vizuomotorika), práce s časem za použití papírových hodin, obrazového materiálu (pojmy: ráno- dopoledne- poledne- odpoledne- večer), zavazování tkaniček.

Čtenářská pregramotnost
– Určování prvního a posledního (kdo zvládne) písmene ve slově, podepisování dětí (křestní jméno), malované čtení (sledovat text zleva doprava- učitelka čte text, děti doplní slovo „přečtením“  obrázku).

Spolupráce s rodiči
– Příprava na ukončení školního roku.
– Spolupráce při přípravě tabla předškoláčků.
– Účast na zahradní slavnosti.