Prosíme rodiče dětí, které ukončily docházku do MŠ, o vrácení čipů od vchodového systému. 
Vrátit čipy, kdy Vám oproti podpisu bude vyplacena záloha, je možné v kanceláři mateřské školy.

Děkujeme za spolupráci!

Categories: Aktuality