Co jsou průpravná cvičení

Vážení rodiče,
průpravná cvičení jsou velmi důležitou součástí celého procesu nácviku správné výslovnosti. Můžete je s dětmi provádět i v pohodlí domova. Stačí pár minut. Je však nutné provádět je správně a zábavnou formou. Do těchto cvičení řadíme dechová, fonační a artikulační cvičení.

Dnes se podíváme na dechová cvičení.

Dechová cvičení

Dechová cvičení mají navodit klid a koncentraci. Zařazují se tedy na začátek. Lze je provádět vleže i ve stoje, vždy dbáme na správné držení těla, aby docházelo ke správnému nádechu a výdechu. Cílem cvičení je prohloubit správný nádech a výdech a umět s ním pracovat – prodloužit ho a usměrnit.

K dechovým cvičením využíváme různé pomůcky např. brčka, píšťalky, frkačka, bublifuky, větrníky, foukací harmoniky atd. Existují i různé hry, které lze koupit např. foukadlo, foukací lotto či logopedickou turbínku. Je dobré je provádět ve vyvětrané místnosti a kombinovat s cvičeními fonačními či pohybovými. Pozor u epileptiků, pro ně nejsou dechová cvičení vhodná!

V rámci dechových cvičení lze procvičovat především:

Prodloužený nádech nosem bez zvedání ramen – čichání ke květině, využití vonných polštářků a čichání k nim.

Postupné prodlužování a zpomalování výdechu – foukání na zrcadlo, do vlasů, na chmýří z pampelišky, využití bublifuku, foukání brčkem do sklenice s vodou, foukání na zapálenou svíčku tak, aby nezhasla.

Usměrňování výdechového proudu – foukání do peříček, foukání do míčku z papíru, který se snažíme fouknout do brány, foukání do lístku na vodě a jeho posouvání vpřed, rozfoukávání barev na papíře.

Nácvik dechové výdrže – přenášení drobného a lehkého obrázku brčkem z místa na místo, např. na strom z papíru přeneseme brčkem jablíčka z papíru a opačně.

Hospodaření s dechem – vyslovování slov či slabik na jeden nádech, bublání brčkem do vody, fajfka s míčkem.

Zdroj:
https://www.modrykonik.cz/blog/emily79/article/soucasti-nacviku-vyslovnosti-jsou-i-prup-xt4i2d/