Vážení rodiče,

nabízíme možnost logopedické depistáže v naší školce. Jedná se o orientační vyšetření řeči dětí, jehož součástí je zkouška fonematického sluchu, celková obratnost mluvidel, rozsah slovní zásoby, artikulace hlásek, řečové zvláštnosti vzhledem k věku, patlavost, koktavost aj.

Do depistáže lze zařadit i mladší děti s neplynulostí v řeči (koktání, pauzy mezi slovy nebo uprostřed slov), děti mluvící nesrozumitelně, děti s problémy v příjmu potravy/tekutin.

Vyšetření není povinné, bude provedeno pouze se souhlasem rodičů. Žádost o poskytnutí poradenských služeb si vyzvedněte na třídě u oaní učitelky, vyplňte a odevzdejte.

TERMÍN KONÁNÍ: V úterý 14. 9. 2021