Před nácvikem jednotlivých hlásek musí dítě umět ovládat své rty a jazyk. Cvičení pro rty a jazyk se stupňuje podle věku dítěte. Při procvičování mluvidel u dítěte kolem tří až čtyř let využíváme napodobování a neklademe důraz na přesnost a rychlost. Jedná se například o tato cvičení (pohyb jazyka z pusy ven a zpět, olíznout horní ret, dolní ret, pohyb jazyka z pravého do levého koutku, našpulit rty, roztáhnout rty do úsměvu). Aktivní ovládání jazyka a rtů má velký význam při zvládnutí slinotoku, správného způsobu polykání a artikulace.