03.06.2022      tenisová lekce pro pokročilé v hale, rodiče mají
                         možnost vstupu na trénink

07.06.2022      vystoupení klauna, hradí SRPŠ (50,- Kč /dítě) –
                         přesunuto na 8. 6. 2022 na 10.00 hodin             

08.06.2022      8:30 hodin  fotografování v mateřské škole (uvnitř),
                         vybíráme 50,- Kč na fotografii

09.06.2022      závěrečná ukázková lekce angličtiny pro děti a rodiče

                           1. skupina 15.00 – 15.30 hodin

                           2. skupina 15.30 – 16.00 hodin      

10.06.2022      tenisová lekce pro pokročilé v hale, rodiče mají
                       možnost vstupu na trénink

14.06.2022      Zahradní slavnost, začátek v 15.00 hodin,
                        rozloučení s předškoláky, program Pavel Novák            

17.06.2022      závěrečný turnaj v minitenise na venkovním
                        centrálním kurtu, zveme rodiče, začátek v 9.00 hodin

21.06.2022     „Florbal do mateřinek“ v hale TJ Spartak Přerov
                        (U Tenisu 16), od 9.30 do 11.00 hodin, děti
                        potřebují sportovní oblečení a boty do haly, pití

24.06.2022     akce „Občan a bezpečnost“ u budovy územního
                       odboru Policie České republiky a jejím okolí,
                        odcházíme v 9.00 hodin, akce probíhá od 8.30
                        do 12.00 hodin

30.06.2022    odinstalování tabla předškoláků ve výloze oční optiky
                       na Žerotínově náměstí vedle prodejny T- Mobile