II. integrovaný blok – POZNÁVÁME, OBJEVUJEME, POMÁHÁME…

Tematický celek: OBDIVUHODNÍ STAVITELÉ

Klíčová témata: babí léto, pavoučci, volně žijící zvířata

Koncem září a začátkem října můžeme pozorovat slunéčka sedmitečná, jak se okny snaží dostat až k nám domů. Pokud máme chalupu, nebo nějaký zahradní domeček, často je můžete vidět, jak si hledají skulinky mezi kameny nebo dřevěným obložením. Kdo má složená okna, často najde berušky (slunéčka) právě mezi okenními tabulkami. Pokud slunéčko najdeš, nechej ho spinkat…

Je tady babí léto. A kdy vlastně začíná? Obvykle nastupuje na konci září a přetrvává do začátku října. Charakteristické je suchým, teplým a slunečným počasím. Typický je v tomto období také výskyt polétavých pavoučků (dělají to běžníci, slíďáci, čelistnatky a pavučinky), kteří se nechávají unášet vzduchem za pomoci „šedivě stařeckých“ vlasů pavučin. Víš, jak vzniká pavučina? Pavučiny mají ve světě pavoučků mnohostranné využití – slouží k lovu, jako kokon, jako obydlí, jako šplhadlo i záchranné lano. Tak co, chceš být chvilku pavoučkem?

Zpěvy ptáků začínají utichat a ptačí opozdilci se vydávají na cestu na zimoviště, ať již vede kamkoli. Hmyz a drobotina hledá úkryt ve štěrbinách kůry, pod dřevem, kameny i hlouběji v půdě. Podzimní les se pomalu noří do tichého poklidu, který občas naruší strakapoud či sojka. Krtek si staví svůj příbytek hlouběji pod zem, a tak můžeme vidět mnoho krtčích hromádek. Luční rostliny jsou výrazně nižší než v létě. V této době totiž jejich růst končí a po louce se dá opět běhat. A tak máme dost místa na puštění draků v podzimním větru… Můžeme si pro radost natrhat také poslední podzimní luční kytici…

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Hry se slovy zaměřené na tvoření zdrobnělin (dům – domek – domeček).
 • Pojmenování charakteristik barvy (louka – zelená, citron… dítě doplní).
 • Rozhovor o tom, na ro máme běžné věci, které nás obklopují.
 • Doplňování vět (kočka viděla myš a …).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Upevňovat pojmy menší, větší, kratší, delší, nižší, vyšší, méně, více, některé, žádné.
 • Upevňovat množství v oboru do pěti – počítání předmětů, vytváření skupin o daném počtu prvků. Využívání přirozených situací (v domácnosti, při hře…), her (domino, člověče, nezlob se, kuželky apod.).
 • Upevňovat pojmy malý, velký, málo, hodně, všechny, krátký, dlouhý, úzký široký, nízký, vysoký, prázdný, plný, lehký, těžký, stejně.
 • Třídění stromů – listnaté, jehličnaté.
 • Práce s pracovní listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – prohlížení obrázkových knížek, vyhledávání a pojmenování jednotlivých objektů (lze se zaměřovat na malé objekty, vybírat členitější obrázky). Opakovat vzory při řazení – např. při navlékání korálků. Práce s mozaikami – skládání podle předlohy.
 • Sluchové vnímání – hledání schované ozvučené věci. Poznávání hlasů kamarádů. Rozkládání slov na slabiky, určení počtu slabik ve slově. Hra: Všechno lítá, co peří má.
 • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Cvičení s prsty – „tleskání prsty, déšť, solení, hra na klavír“ apod. Vhodné doprovázet říkankami. Rukodělné činnosti – motání klubíček vlny, namotávání provázku na ruličku.
 • Časoprostorová orientace – hledání cesty v bludištích. Vyšívání, provlékání šňůrek otvory v dřevěné nebo kartonové desce, vytváření vzorů podle předlohy, oblékání, sebeobsluha – pojmenování při oblékání (Teď pravou botu. Prostrčíme levou ruku. Apod.) Procvičování pojmů – první, poslední, uprostřed, prostřední, předposlední, hned před, hned za, mezi. Pojmenovávat části dne. Přiřazování a pojmenování charakteristických činností pro úsek dne.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Sběr kaštanů společně s dětmi a jejich přinesení do MŠ.
 • Barvy podzimu – v určené dny děti přijdou do MŠ v jednobarevném triku v podzimních barvách.
 • Projektový den – Není drak, jako drak.
 • Drakiáda.