II. integrovaný blok – POZNÁVÁME, OBJEVUJEME, POMÁHÁME…

Klíčová témata: zdraví, nemoc, ochrana zdraví, prevence

Říká se listopad studený, leden zelený… Slunéčka už zřejmě spí tvrdým zimní spánkem, naše tělo ale zimní spánek nepotřebuje. Stačí mu ten noční, možná někdo potřebuje i trochu spánku po obědě… A co vlastně ještě naše tělo potřebuje, aby bylo zdravé? Tak to se dozvíme… Takže se teple oblečeme, protože naše tělo potřebuje být v teple a jdeme ven. Podíváme se, kteří otužilci mezi rostlinami ještě kvetou. Jste také otužilci? A protože listopadové počasí už začíná být velmi proměnlivé, povíme si i tom, jak můžeme chránit své zdraví před úrazy a nemocemi. Povíme si, co našemu tělu prospívá, ale i to, co mu škodí. A řekneme si, jak se chránit, abychom byli v bezpečí. A co se stane, když přeci jen onemocníme? Jdeme do ordinace k panu doktorovi. Kdo to je, co všechno umí a proč ho potřebujeme, to všechno si řekneme a ukážeme. I příroda se občas „porouchá“. Čas od času najdeme v přírodě zvířátko, které je odlišně zabarvené. Příroda si prostě s barvami hraje.

Čeká nás také období „dušiček“. Povíme si o strašidlech a bubácích a budeme společně kouzlit a čarovat. Odměnou za naši odvahu nám bude BUBU stezka.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Hry se slovy zaměřené na tvoření protikladů (malý x velký, větší x menší…).
 • Vysvětlení významu pojmu (co to je míč, hřeben…).
 • Řešení situací (co uděláš, když kamarádovi ztratíš hračku…).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Třídění prvků – konkrétních viditelných a hmatatelných předmětů.
 • Podporovat řazení při hrách např. při navlékání korálků – střídání vzoru, opakování uspořádané skupiny (např. několik pravidelně se střídajících skupin různé barvy, trojice korálků uspořádaná podle velikosti). Lze využít při stavení se stavebnicí, rukodělných činnostech, vybarvování.
 • Práce s pracovní listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vyhledávání objektů podle vzoru (hledaný objekt lze předkládat i v jiné velikosti, poloze). Vyhledávání shod a rozdílů ve dvojicích obrázků. Řazení prvků zleva doprava. Skládanky z několika částí. Pracovní listy zaměřené na zrakovou analýzu a syntézu.
 • Sluchové vnímání – lokalizace zvuku (vybírat lze i méně obvyklé zvuky). Vyhledávání a tvoření rýmů. Určení počáteční hlásky.
 • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Podporovat tělesnou aktivitu.
 • Časoprostorová orientace – mozaiky – práce podle předlohy, skládanky (rozstříhané pohlednice, geometrické tvary, puzzle). Hra s kostkou. Procvičování pojmů – nahoře, dole, nízko, vysoko, níže, výše, vpředu, vzadu. Pojmenovávat dny v týdnu. Přiřazování a pojmenování charakteristických činností pro úsek týdne.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Přípravy na Vánoční jarmark.