Integrovaný blok – DEN CO DEN, TO NOVÉ KOUZLO

Tematický celek: Na sněhu i pod sněhem

  Klíčová témata: Tři králové, zimní sporty, led, sníh a sněhuláci

  V přírodě je nyní čas odpočinku. Listnaté stromy stojí holé, krajinu pokryl sníh. Když vykročíme po bílých pláních a budeme mít oči dokořán, můžeme toho objevit spoustu. Tu a tam vykukují špičky trav a stonků rostlin, stopy ve sněhu vyprávějí o zvířatech… Poznáme blíže sourozence z mraků – déšť a sníh. Sníh je sice v nížinách stále vzácnější, ale o to víc se těšíme, až prvním sněhovým vločkám nastavíme dlaň, abychom si ucítili jejich chladivý dotek. Pořádně se oblečeme a vyrazíme si užívat zimní radovánky. Poznáme vlastnosti sněhu a ledu a určitě si zkusíme i pokusy se sněhem, ledem a vodou. Odpovíme si na otázky, jak vzniká sníh a kolik je ze sněhu vody. Pojmenujeme charakteristické znaky zimy a také se seznámíme s některými zimními sporty. Když nám bude počasí přát, určitě si i některé zimní sporty vyzkoušíme. Musíme být ale velice opatrní, může to pořádně klouzat! A zkusíme si taky postavit nové kamarády – sněhuláky. Ale než se oddáme zimním radovánkám, oslavíme společně příchod tří králů, vážených mudrců z dalekých východních zemí. Tři krále určitě na jejich cestě potkáme, tak se naučíme jejich tříkrálovou koledu, abychom si s nimi mohli zazpívat.

  LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

  • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
  • Hádanky, hádání předmětu, zvířete podle charakteristické vlastnosti.
  • Doplňování slov ve správném tvaru do příběhu prokládaného obrázky (čteme text a dítě místo obrázku doplní slovo).
  • Vyprávění podle obrázků.
  • Hry se slovy na chápání a tvoření antonym (řekni opak: světlo – tma, stát – utíkat).

  MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

  • Řazení tří prvků podle velikosti – pojmy nejmenší, největší.
  • Užívání pojmů v řeči, pojmenovávání činností. Následují úkoly pro dítě např. vybarvi některé trojúhelníky, neber si žádný žlutý korálek, vezmi si stejně bonbónů jako já, kterých rybiček je méně?
  • Práce s pracovními listy.

  ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

  • Zrakové vnímání – pracovní listy s přiřazováním dvojic obrázků objektu a jeho stínu, popř. obrysu. Skládání puzzlí, skládanky z obrázků, pohlednic.
  • Sluchové vnímání – naslouchání a rozlišování zvuků z okolí. Hledání slov s daným počtem slabik. Hra: Tleskni, uslyšíš-li dané slovo. Vyhledávání obrázků se slovy, které dítě slyšelo.
  • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Házení na cíl – míčky do krabice, knoflíky do misky, kroužky na tyč apod.
  • Časoprostorová orientace – rozhovor nad obrázky – co je nahoře, dole, vpravo, uprostřed… Procvičování pojmů první, poslední, uprostřed, vlevo, vpravo. Řazení obrázků podle časové posloupnosti. Pomoc dítěte při úklidových (domácích) pracích, podporovat dítě k uvědomění dalšího kroku. Vyprávění prožitých událostí.

  POHYBOVÁ GRAMOTNOST

  • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

  SPOLUPRÁCE S RODIČI:

  • Bílý den – děti přijdou do MŠ v bílém oblečení.