VI. Integrovaný blok: CESTOU NECESTOU

Klíčová témata: dopravní prostředky, bezpečný pohyb v silničním provozu, cestování, světadíly, cizokrajná zvířata, léto, prázdniny

Červen je měsícem plného rozkvětu přírody. Teplo a nejdelší dny prospívají růstu rostlin, obilné klasy bobtnají, ptáci mají dost času na krmení věčně hladového potomstva, larvy hmyzu a obojživelníků dokončují proměnu v dospělce, prostě příroda je v pohybu. I my se dáme do pohybu a vyrazíme… Zopakujeme si, co všechno víme o dopravních prostředcích. Bude nás zajímat jejich pojmenování, charakteristika, kde se pohybují a jak rychle. Naučíme se orientovat v dopravních situacích a seznámíme se se zásadami bezpečného pohybu v dopravě. I v přírodě je v červnu pořádný bzukot a krásné hemžení, vše má ale svůj řád.

V Beruškosvětě jsou vítány všechny děti, a tak nelze zapomenou na jejich svátek – na Mezinárodní den dětí, který společně oslavíme. A můžeme se obdarovat i kyticí lučních květin, které jsou krásné a osobité svými názvy i tvary. Žádná není jako jiná (stejně jako my), všechny však mají stejný cíl: nalákat k sobě hmyz, aby je opiloval.

Slunce teď stojí vysoko na obloze a často je už pořádně horko. Náš svět je plný krásných míst, která můžeme navštívit, ale nejdřív začneme naší Českou republikou. A úplně nejdříve našim městem a jeho okolím. V červnu začínají zrát první plody. Můžeme si pochutnat hlavně na třešních a na jahodách. Pokud budeme mít štěstí, narazíme v lese také na první zralé borůvky. Při procházce v přírodě mějme nastražené uši. Můžeme slyšet žadonění ptačích mláďat o potravu někde v hnízdě v koruně stromu nad námi. V lese můžeme pomocí sluchu najít tzv. doupné stromy. Jedná se o stromy s dutinami, ve kterých žijí různí živočichové, včetně různých druhů ptáků hnízdících v různých dutinách. Např. malí datli jsou při žadonění o potravu opravdu hodně hluční. Z výrazně vonících rostlin kvete v červnu hlavně lípa a bez. Vydáme se na procházku a nasbíráme si jejich květy. Z obou druhů bylinek si vyrobíme domácí limonádu.

Svět je rozmanitý a nabízí nám mnoho kultur a zemí a my se podíváme, jak se žije jinde na světě. Navštívíme letem světem světadíly a zvířata, která tam žijí. Začalo léto a to znamená, že jsou před námi prázdniny. Co všechno je s létem spojeno? Zabalíme kufry, sbalíme batůžky a vyrazíme to zjistit.  

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Hry se slovy na chápání a tvoření homonym (řekni, co všechno může znamenat slovo: koruna, zub).
 • Přirovnání – řekneme slovo a dítě hledá přirovnání (vysoký jako komín, ostrý jako…, tichý jako…).
 • Seřazení obrázků podle dějové posloupnosti a vysvětlení děje. Rozpoznávání nesprávně utvořené věty (Myš utíkal před kočka.)

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Rozkládání skupiny o dvou až šesti prvcích na dvě skupiny (hry losování, knoflíková házená).
 • Řazení jednotlivých prvků podle velikosti, odstínu barvy, výkonu (nejdelší skok apod.).
 • Třídění dopravních prostředků podle způsobů pohybu.
 • Třídění soboru prvků podle barvy, velikosti, tvaru a dalších kritérií (lze použít jedno i více kritérií).
 • Třídění geometrických tvarů – podle barvy, velikosti, tvaru.
 • Práce s pracovními listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vyhledávání a obtahování obrázků překrytých sítí, grafickým vzorem. Pracovní listy s vyhledáváním skupin, které začínají daným prvkem. Pracovní listy s vyhledáváním shodných a neshodných dvojic lišících se tvarem, detailem, polohou.
 • Sluchové vnímání – určování, zda dvě rytmické struktury jsou shodné.
 • Zaznamenávání rytmické struktury. Hra: Až pojedu na severní pól, vezmu si sebou… Zadávání více instrukcí najednou.
 • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Uzlování – udělat řetěz z krátkých provázků.
 • Časoprostorová orientace – kresebný diktát: Vpravo nahoru nakreslíme sluníčko, vlevo dolů květinu; můžeme hrát i s předměty, vystřiženými obrázky: Vpravo dolů dáme (nalepíme) auto… Vyhledávat nejkratší, nejdelší cestu od jednoho bodu k druhému. Pojmenování postupů a řazení jednotlivých kroků.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Oslava Mezinárodního dne dětí.
 • Přípravy na ukončení školního roku.
 • Podílet se na přípravě zahradní slavnosti – zejména pohoštění.
 • Spolupráce při přípravě na nocování ve školce. 
 • Projektový den – Den otců (16. 6.).
 • Dřevěné kostkování.