Tematický celek: Kolik barev má podzim?

Klíčová témata: barvy, stromy, listy, počasí

Druhá polovina října má již vydatně nakročeno k zimě. Dříve či později přichází ochlazení, kdy slunce ráno nahlíží na krajinu přes mlžný opar a louky lemuje křehká krajka jinovatky na suchých stvolech rostlin či pavučinách. Někdy prší, prší a prší a pod mraky plnými vody vládne celý den příšeří. Tak si připravte gumáky, pláštěnky a deštníky. Zahrajeme si také na rosničku, která předpovídá počasí. Barvy a počasí spolu souvisí. Když je teplý podzim, barvy listů jsou rozmanitější a výraznější. Nízké teploty nepříznivě působí na tvorbu červeného barviva, které se na podzim tvoří v listech. Vyrazíme do přírody a budeme hledat listy různých tvarů a barev, ze kterých pak vytvoříme úžasné obrázky. Budeme listy také zkoumat, porovnávat a třídit. Ozdobou prvních říjnových dnů a symbolem podzimu je vřes. Zkusíme ho někde najít? Stejně jako kulovité chomáče zeleného roští na stromě? Neklamnou známkou příchodu zimy jsou hejna havranů. Tak se pojďme podívat, jestli už nějakého neuvidíme…

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Hry se slovy zaměřené na tvoření zdrobnělin (dům – domek – domeček).
 • Pojmenování charakteristik barvy (louka – zelená, citron… dítě doplní).
 • Rozhovor o tom, na co máme běžné věci, které nás obklopují.
 • Doplňování vět (Kočka viděla myš a …).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Upevňovat pojmy menší, větší, kratší, delší, nižší, vyšší, méně, více, některé, žádné.
 • Upevňovat množství v oboru do pěti – počítání předmětů, vytváření skupin o daném počtu prvků. Využívání přirozených situací (v domácnosti, při hře…), her (domino, člověče, nezlob se, kuželky apod.).
 • Upevňovat pojmy malý, velký, málo, hodně, všechny, krátký, dlouhý, úzký široký, nízký, vysoký, prázdný, plný, lehký, těžký, stejně.
 • Třídění stromů – listnaté, jehličnaté.
 • Práce s pracovní listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – prohlížení obrázkových knížek, vyhledávání a pojmenování jednotlivých objektů (lze se zaměřovat na malé objekty, vybírat členitější obrázky). Opakovat vzory při řazení – např. při navlékání korálků. Práce s mozaikami – skládání podle předlohy.
 • Sluchové vnímání – hledání schované ozvučené věci. Poznávání hlasů kamarádů. Rozkládání slov na slabiky, určení počtu slabik ve slově. Hra: Všechno lítá, co peří má.
 • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Cvičení s prsty – „tleskání prsty, déšť, solení, hra na klavír“ apod. Vhodné doprovázet říkankami. Rukodělné činnosti – motání klubíček vlny, namotávání provázku na ruličku.
 • Časoprostorová orientace – hledání cesty v bludištích. Vyšívání, provlékání šňůrek otvory v dřevěné nebo kartonové desce, vytváření vzorů podle předlohy, oblékání, sebeobsluha – pojmenování při oblékání (Teď pravou botu. Prostrčíme levou ruku. Apod.) Procvičování pojmů – první, poslední, uprostřed, prostřední, předposlední, hned před, hned za, mezi. Pojmenovávat části dne. Přiřazování a pojmenování charakteristických činností pro úsek dne.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Sběr kaštanů společně s dětmi a jejich přinesení do MŠ.
 • Barvy podzimu – v určené dny děti přijdou do MŠ v jednobarevném triku v podzimních barvách.
 • Projektový den – Není drak, jako drak.
 • Drakiáda.