II. integrovaný blok – POZNÁVÁME, OBJEVUJEME, POMÁHÁME…

Klíčová témata: lidské tělo, vnitřní orgány, vývoj člověka

Název měsíce plně vystihuje dění v přírodě – krajina ztrácí barevnou kulisu, časté deště střídá mrazivý severák a kaluže přikryjí na čas pevní ledové škraloupy. Nechce se vám vůbec ven? Chyba, i v téhle nepohodě je stále dost příležitostí objevovat zajímavé věci… Naše tělo potřebuje pohyb a ten v přírodě je tím nejlepším. Zjistíme, co všechno se skrývá pod slovy „lidské tělo“. Podíváme se, kdo bydlí v dutinách stromů? Můžeme tam najít netopýry, holuba doupňáka, veverky, noční motýly, pavouky, sýkorky a mnoho dalších živočichů. Naše tělo je také taková dutina, ve které to „žije“. Co všechno musí v lidském těle být, aby všechno dobře fungovalo? Na to se spolu podíváme a zkusíme i trochu experimentovat, abychom si to fungování co nejlépe dokázali představit. A stejně jako se mění v průběhu času příroda, stejně tak se mění lidské tělo. Člověk se narodí, roste, vyroste, stárne…

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Hry se slovy zaměřené na tvoření protikladů (malý x velký, větší x menší…).
 • Vysvětlení významu pojmu (co to je míč, hřeben…).
 • Řešení situací (co uděláš, když kamarádovi ztratíš hračku…).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Třídění prvků – konkrétních viditelných a hmatatelných předmětů.
 • Podporovat řazení při hrách např. při navlékání korálků – střídání vzoru, opakování uspořádané skupiny (např. několik pravidelně se střídajících skupin různé barvy, trojice korálků uspořádaná podle velikosti). Lze využít při stavení se stavebnicí, rukodělných činnostech, vybarvování.
 • Práce s pracovní listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vyhledávání objektů podle vzoru (hledaný objekt lze předkládat i v jiné velikosti, poloze). Vyhledávání shod a rozdílů ve dvojicích obrázků. Řazení prvků zleva doprava. Skládanky z několika částí. Pracovní listy zaměřené na zrakovou analýzu a syntézu.
 • Sluchové vnímání – lokalizace zvuku (vybírat lze i méně obvyklé zvuky). Vyhledávání a tvoření rýmů. Určení počáteční hlásky.
 • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Podporovat tělesnou aktivitu.
 • Časoprostorová orientace – mozaiky – práce podle předlohy, skládanky (rozstříhané pohlednice, geometrické tvary, puzzle). Hra s kostkou. Procvičování pojmů – nahoře, dole, nízko, vysoko, níže, výše, vpředu, vzadu. Pojmenovávat dny v týdnu. Přiřazování a pojmenování charakteristických činností pro úsek týdne.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Projektový den – Sv. Martin.
 • Přípravy na Vánoční jarmark.
 • Projektový den – Dětská IT akademie.
 • Bu bu stezka.