III. Integrovaný blok – KDOSI JE ZA DVEŘMI…

Klíčová témata: advent, zvyky, tradice, emoce

Prosinec má mezi měsíci zvláštní postavení, něco jím končí – rok – a současně i začíná – zima. Příroda je připravena. Rostliny uložily zárodky nového života pod zem, do semen či pupenů, a co ještě běhá a létá, a přitom nemá rádo chlad, zalezlo do úkrytů nebo odletělo jinam. Obrazně řečeno, zimní příroda připomíná spící Šípkovou Růženku, ale princ – tedy jaro – přijde až za tři měsíce… Blíží se nám ale mikulášská nadílka, na kterou se připravíme. Společně si zopakujeme písničky a básničky, abychom byli připravení, až si nás Mikuláš k sobě zavolá. A my se tak vyhneme zkoumavému očku čertíka, který dobře ví, zdali si děti uvědomují kladné a záporné projevy svého chování a jednání a jejich následky.

Rok končí… Příroda utichla a krajinu přikrývá mrazivá peřina. Venku je zima. A jak krásně je doma v teple. Dospělí se tváří tajuplně a děti se ze všeho nejvíc těší na dárky. A na co se těšíš ty? V Beruškosvětě se všichni těší na překvapení a zážitky spojené s Adventem. Společně si vytvoříme klidnou, sváteční, pohodovou atmosféru plnou porozumění. Pošleme dopis Ježíškovi, aby věděl, co toužíme najít pod stromečkem. Vyrobíme si také vánoční ozdoby a ozdobíme s nimi stromeček. A jelikož se nemůžeme dočkat Vánoc, čekání si zpříjemníme otevíráním adventního kalendář, ve kterém nás čekají úkoly, které nám zkrátí čekání na Ježíška, který určitě přijde i za námi do Beruškosvěta.  Celou třídu provoní vůně cukroví, skořice a čaje. Při přípravách na příchod Ježíška si budeme vyprávět o tradicích a zvycích spojených s adventním časem. Některé si také vyzkoušíme.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Reprodukce básniček, písniček, rozpočítadel.
 • Hry se slovy zaměřené na stupňování přídavných jmen (malý – menší – nejmenší).
 • Rozhovor o tom, co děláme v jednotlivých částech dne (ráno, dopoledne, v poledne…).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Párové přiřazování – vytváření dvojic (talíře – lžíce, bonbony – děti).
 • Řazení tří prvků podle velikosti – pojmy malý, střední, velký.
 • Třídění geometrických tvarů podle dvou kritérií (malé kruhy, velké čtverce).
 • Upevňovat množství v oboru do šesti – počítání předmětů, vytváření skupin o daném počtu prvků. Využívání přirozených situací (v domácnosti, při hře…), her (domino, člověče, nezlob se, kuželky apod.).
 • Práce s pracovními listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vyhledávání částečně ukrytých objektů v obrázcích. Vyhledávání stejných dvojic (lze využít obrázků složitějšího pexesa). Kimova hra. Pracovní listy s vyhledáváním jednoho tvaru lišícího se detailem. Skládanky, ze kterých mohou být vytvářeny různé objekty, obrazce, tvary.
 • Sluchové vnímání – naslouchání delším pohádkám a příběhům. Rytmická cvičení, rytmizování s hudebními nástroji, zpívání. Opakování řady slov, vět.
 • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Rukodělné činností – výroba řetězu z kancelářských sponek, vytváření tvarů z měkkého drátu.
 • Časoprostorová orientace Předložkové vazby – na, do, v, před, za, nad, pod, vedle, mezi. Obdélník s různobarevně vybarvenými rohy, pojmenování, jakou barvu má roh vpravo nahoře…, kde je žlutý, modrý roh… Pojmenovávat roční období. Přiřazování a pojmenování charakteristických činností pro úsek roku.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Napsat dopis pro Mikuláše.
 • Zpívání u stromečku.
 • Přinést vánoční dobroty.
 • Vánoční jarmark.