V. Integrovaný blok – CO TA OČKA VIDÍ

Klíčová témata: ekologické chování, materiály a jejich vlastnosti, třídění odpadu, Filipojakubská noc

Zima snad konečně předala vládu jaru, sluníčko začíná svítit, ale v jeho světle se ukazují barevné a nevzhledné odpadky poházené všude kolem. A právě tohle období, duben, byl zvolen jako měsíc Země, konají se oslavy Dne Země. V Beruškosvětě mají rádi pořádek, a proto nás naučí, proč je důležité odpad třídit. Ukážeme si barevné kontejnery a řekneme si, co do nich patří či naopak nepatří. Věděli jste, že veverka je pěkně nepořádná? V hnízdě udělaném halabala z větviček a listí přivádí na svět mláďata. Některé veverky si usnadní práci a jen si upraví opuštěné hnízdo dravců či vran, jiné se schovají v dutině stromu, pokud není obsazena rodinkou kuny lesní. Většina tažných ptáků se během dubna vrací, a tak nám oživí úklid zvukovou kulisou. Vyzkoušíme si výtvarné techniky, které nám umožní dát věcem „nový život“. Prozkoumáme také různé materiály a jejich vlastnosti.

S koncem dubna je spojena Filipojakubská noc. V dřívějších dobách lidé neuměli rozpoznat proč je na světě nejen dobro, ale i zlo, a proč se člověku někdy nedaří. A tak vymysleli žertovný svátek, čarodějnice, aby se se zlem mohli lépe vypořádat. Svátek pálení čarodějnic je ochranou proti zlu. Odehrává se v noci z 30. dubna na 1. května. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů, které zahánějí vše špatné a společně slaví příchod jara, světla, tepla a radosti.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Rozhovor o zvířatech (charakteristické znaky, kde žijí, jak se jmenují jejich mláďata).
 • Posouzení pravdivosti nebo nepravdivosti tvrzení.
 • Pojmenování toho, co by stalo, kdybys šel ven v ponožkách, pán přecházel na přechodu na červenou…

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Upevňovat množství v oboru do šesti – počítání předmětů, vytváření skupin o daném počtu prvků. Využívání přirozených situací (v domácnosti, při hře…), her (domino, člověče, nezlov se, kuželky, apod.).
 • Seřadit pět alespoň pět prvků podle velikosti – vzestupnou i sestupnou řadou.
 • Práce s pracovními listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – překreslování zakrytého obrázku. Pracovní listy s vyhledáváním dvou shodných tvarů v řadě mezi odlišnými tvary. Rozhovor o tom, co děti viděly na obrázku, vybavování si předmětů. Zaměřit se na podrobnosti a souvislosti.
 • Sluchové vnímání – hra na tichou poštu. Odlišování shodných a neshodných slov – rozlišení slov podle délky, měkčení apod. S dvojicemi slov tvoříme věty. Hledání slov začínajících danou hláskou, zúžení souboru: kolik najdeš zvířat začínajících hláskou k-?.
 • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Společenské hry – karty, Mikádo, stolní hry.
 • Časoprostorová orientace – procvičování pojmů – vpravo nahoře, vlevo dole… Řazení jednotlivých objektů. Při sebeobsluze povzbuzovat dítě k pojmenovávání postupů a řazení jednotlivých kroků. Povzbuzovat dítěte k uvědomění si a provedení následného kroku (Co si oblékneš teď?).

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

PREVENTIVNÍ PROGRAM:

 • Hledání řešení problémových situacích vzniklých během pobytu v MŠ s cílem vymyslet individuálně i společně další možná řešení daných situacích.
 • Zařazovat cvičení na propojování mozkových hemisfér, které je nápomocné na zlepšení soustředění a zvýšení aktivity při učení a psaní, při koordinaci pohybů, koordinaci očí a rukou, pro lepší a snadnější učení, tvoření a chápání, k rozvoji dílčích funkcí v předškolním věku i později, k rozvoji jemné motoriky a zklidňování neklidu a agresivity.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Přinést čisté obaly, kartony, krabičky, dózy atd. – respektive odpadový materiál.  
 • Příprava kostýmů čarodějnic a čarodějů.