IV. Integrovaný blok: CESTOU NECESTOU

Klíčová témata: rodina, charakterové vlastnosti

V květnu bývá oproti dubnu stálé počasí bez nepříjemných překvapení. Musíme si ale dát pozor ještě na tzv. ledové muže Pankráce, Serváce, Bonifáce a jejich kuchařku Žofii. Zmrzlí muži často překvapí přízemními mrazíky. V májových dnech si budeme užívat nádherně rozkvetlou přírodu. Paleta krajiny je den ode dne pestřejší. Navíc příroda i voní a ožívá hlasy a zvuky. Co všechno už kvete? Ovocné stromy, javory, růže, pivoňky, řepka, vlčí máky… Většina živých tvorů se věnuje rodičovským povinnostem. V květnu se také narodí nová slunéčka a vznikají nové rodiny. A my si popovídáme to tom, co to rodina je – „místo lásky, tolerance a vzájemné pomoci.“ Chceme poznat všechny členy rodiny každého z nás. Kdo všechno patří do naší rodiny? Jaké úkoly v rodině máme? Jací jsme? Jaké máme vlastnosti?

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Vyčlenění slova, které do skupiny nepatří (pes, žirafa, kámen, slepice).
 • Hry se slovy na chápání a tvoření synonym (řekni to jinak, jiným slovem: krásný, pěkný, nádherný; holčička, dívenka, děvčátko).
 • Tvoření vět z předem daných slov (táta – řídit – auto).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Třídění geometrických tvarů podle tří kritérií (malé žluté kruhy).
 • Třídění slov podle počtu slabik.
 • Práce s pracovními listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – práce s pracovními listy, kde se dva a více objektů překrývá. Dokreslování objektů. Rozhovor s dětmi o tom, co viděly na procházce, na výletě…. Zaměřit se na některé detaily.
 • Sluchové vnímání – určení počtu slov ve větě. Rozvíjení vět. Hra: Přijela tety z Číny a přivezla kouzelný kufr.
 • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Uzlování na šňůrkách – nejprve udělat jeden uzel, posléze určitý počet uzlů vedle sebe.
 • Časoprostorová orientace – určování polohy dvou předmětů vůči sobě navzájem. Upevňovat pojmy označující prostorové uspořádání. Rozhovor nad obrázky – co je nahoře, dole, vpravo, uprostřed… Nakreslený domeček s devíti okny (tři okna v patře), v každém okně jiné zvíře: Kdo bydlí vpravo nahoře? Kdo bydlí dole uprostřed? Apod. Zapojování dítěte do plánování a přípravy činností.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Přinést fotografii rodiny.
 • Spolupodílet se na přípravě besídky k Mezinárodnímu dni rodiny.
 • Projektový den věnovaný Světovému dni her (28. 5.).
 • Srdíčkový den – děti si do MŠ přinesou jakékoli srdce (namalované na tričku, vyrobené srdíčko apod.).