V. Integrovaný blok – CO TA OČKA VIDÍ

Klíčová témata: jaro, jarní květiny, hmyz, knihy

Jaro je symbolem nového života. Přichází čas na první společnou výpravu… Poznáme a pojmenujeme si základní znaky jara, rozpoznáme je, a to nejen na obrázcích, ale především v přírodě. Symbolem probouzející se jarní přírody je sněženka. V prvních teplých jarních dnech se probouzí také hmyzí drobotina, jako je třeba slunéčko. Tento nápadný brouček s krovkami obvykle zbarvenými do červena a s různým počtem většinou černých teček, je významným pomocníkem na zahradě, protože se živí škůdci rostlin – živočišnými i rostlinnými. K pozorování slunéček se nejlépe hodí teplý, slunný den, kdy jsou nejvíce aktivní. Příroda se začíná probouzet a v trávě se objevují další jarní květiny a na stromech pupeny. Pavouci, roztoči, stonožky, střevlíčci, drabčíci i jiní broučci pobíhají po rozmrzlé půdě a chystají se na lepší časy. V březnu také dříve jak včelku uvidíš čmeláka, který má „huňatý“ kožich a nevadí mu déšť či chladno.  

A protože je březen je oslavou čtení, vyprávění a knížek, ponoříme se do příběhů a pohádek… Čtení a poslouchání je totiž aktivitou, která nám pomáhá rozvíjet mnohem víc než slovní zásobu. Taky empatii, schopnosti porozumět druhým, a tím nakonec i sobě samému. Čtete rádi? Nebo raději posloucháte, když vám čte někdo jiný?

Klíčová témata: Velikonoce doma i ve světě, voda

Přicházejí svátky jara – Velikonoce. Seznámíme se s tradicemi a zvyky, které jsou s Velikonocemi spojeny. Společně tyto svátky prožijeme a budeme vnímat jejich kouzlo a smysl. Vyzkoušíme si zvuk řehtaček a seznámíme se s jejich účelem. Kluci si přinesou pomlázku a zazpívají velikonoční koledy. S Velikonocemi je spojeno také zdobení vajíček. Ukážeme si různé techniky. V polovině března si vypěstujeme velikonoční osení, aby se nám to ve třídě pěkně zelenalo. Budeme společně pozorovat, jak semínka klíčí a každý se o svá semínka naučí pečovat, aby mu osení hezky rostlo. Zasejeme také kuličky plné louky pro včelky a brouky a budete se těšit na příjemné bzučení včel, mávání motýlích křídel, zástupy broučků a také nádherné květy. Louka bývá útočištěm pro řadu drobných živočichů, hmyz i bezobratlé, které můžeme pozorovat.

A víte, že nejen lidé, ale i hmyz potřebuje pít? V březnu slavíme Světový den vody. Tak si o ní něco víc řekneme a zkusíme si i nějaké pokusy s vodou. A také si řekneme (a ukážeme), proč to bez vody nejde. Do své zahrádky, na balkon, terasu nebo okenní parapet nachystáme pítko, které pomůže hmyzu v těžkých časech bez vody. Nezřídka si ho také najdou ptáčci z našeho okolí a pokud jim to jeho rozměry dovolí, využijí ho i jako lázeň a nám připraví roztomilou podívanou. A my si takové pítko zkusíme společně vyrobit.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Rozpoznání a pojmenování toho, co je na obrázku nesprávného, hloupého (nesprávný detail, nesprávná činnost, nesmysl).
 • Poznávání a pojmenování vlastností předmětů.
 • Prohlížení knih, čtení pohádek a příběhů.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Pochopení a aktivní používání pojmů některé, alespoň jeden, žádné, nic, stejně, méně, více, o jeden méně, o jeden více, dohromady (navozujeme při manipulativních činnostech s konkrétními předměty).
 • Upevňovat množství v oboru do šesti – počítání předmětů, vytváření skupin o daném počtu prvků. Využívání přirozených situací (v domácnosti, při hře…), her (domino, člověče, nezlob se, kuželky apod.).
 • Třídění zvířat, podle života v určité oblasti, podle potravy, kterou přijímají.
 • Práce s pracovními listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – pracovní listy s vyhledáváním jednoho tvaru lišícího se vertikální polohou. Pojmenování řady obrázků. Překreslování určitého obrazce zakresleného v síti. Hra pexeso.
 • Sluchové vnímání – poznávání počtu zvuků. Hledání slov podle počáteční hlásky (Je to velké, šedé zvíře, začíná na hlásku s-. Která další slova začínají na hlásku s-?). Předávání více informací.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Zařazování činností, při nichž dítě manipulujeme s drobnějšími díly stavebnic, korálků apod.
 • Časoprostorová orientace – pojmenování toho, co okolo sebe dítě vidí, upozorňovat na objekty, povídat si, kudy jsme šli. Pojmenování směrů, posloupnosti. Hledání ukrytého předmětu pomoci navádění instrukcemi: Rovně, doprava, dopředu… Upevňování pojmů nejprve, před tím, nyní, potom.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Přinést misku, zeminu a obilí (semínka trávy).
 • Na počest Světového dne štěstí (20. 3.) děti vyrobí s rodiči nějaký symbol štěstí (slon, čtyřlístek, podkova, beruška…) a přinesou ho do MŠ, kde vytvoříme „Galerii štěstí“.
 • Přinést vyfouklá vejce.
 • Velikonoční jarmark.