V. Integrovaný blok: CO TA OČKA VIDÍ

Klíčová témata: zvířata a jejich mláďata

Duben – u zvířátek budem…  Života přibývá všude, kam se podíváš. Pravé jaro je tady! Počasí ovšem bývá „aprílové“ – chvilku svítí slunce, pak prší, pak přijde i sněhová přeháňka. Za rozbřesku i za soumraku slyšíme znovu kosí píseň. Ovečkám v teplém zimní kožíšku nevadí, že je kolikrát ještě pořádně chladno a vyráží ven na pastviny. Seznámíme se také s dalšími domácími zvířaty a jejich mláďaty. Poznáme užitek z hospodářských zvířat. Zopakujeme si zásady chování a jednání při setkání s nimi, napodobíme jejich pohyby a zvuky, které vydávají. A co zkusit být na jeden den farmářem? Práce na farmě zahrnuje práci se zvířaty nebo péči o rostliny. Farmář obsluhuje stroje, které mu pomáhají obdělávat půdu, každý den brzy vstává, vymění zvířatům podestýlku, připraví krmení, podojí a má spoustu další práce. Musí připravit třeba seno na zimu. Takže poslední zimní spáči – vstávejte!

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Rozhovor o zvířatech (charakteristické znaky, kde žijí, jak se jmenují jejich mláďata).
 • Posouzení pravdivosti nebo nepravdivosti tvrzení.
 • Pojmenování toho, co by stalo, kdybys šel ven v ponožkách, pán přecházel na přechodu na červenou…

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Upevňovat množství v oboru do šesti – počítání předmětů, vytváření skupin o daném počtu prvků. Využívání přirozených situací (v domácnosti, při hře…), her (domino, člověče, nezlob se, kuželky apod.).
 • Seřadit pět alespoň pět prvků podle velikosti – vzestupnou i sestupnou řadou.
 • Práce s pracovními listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – překreslování zakrytého obrázku. Pracovní listy s vyhledáváním dvou shodných tvarů v řadě mezi odlišnými tvary. Rozhovor o tom, co děti viděly na obrázku, vybavování si předmětů. Zaměřit se na podrobnosti a souvislosti.
 • Sluchové vnímání – hra na tichou poštu. Odlišování shodných a neshodných slov – rozlišení slov podle délky, měkčení apod. S dvojicemi slov tvoříme věty. Hledání slov začínajících danou hláskou, zúžení souboru: kolik najdeš zvířat začínajících hláskou k-?.
 • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Společenské hry – karty, Mikádo, stolní hry.
 • Časoprostorová orientace – procvičování pojmů – vpravo nahoře, vlevo dole… Řazení jednotlivých objektů. Při sebeobsluze povzbuzovat dítě k pojmenovávání postupů a řazení jednotlivých kroků. Povzbuzovat dítěte k uvědomění si a provedení následného kroku (Co si oblékneš teď?).

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Přinést čisté obaly, kartony, krabičky, dózy atd. – respektive odpadový materiál.  
 • Příprava kostýmu čarodějnic a čarodějů.