IV. Integrovaný blok – DEN CO DEN, TO NOVÉ KOUZLO

  Klíčová témata: masopust, karneval, hudba

  V přírodě stále vládně zimní klid. Po nové životě není v lese široko daleko ani vidu ani slechu. Avšak už ne na dlouho… Zelené smrky, borovice a jedle mají kolem sebe zelené polštáře mechu. Některé druhy mechu rostou na dřevě a stromy pak vypadají, jako by si oblékly punčochy… Nebo se maskují? Začíná masopustní veselí.  To bude radosti! Budeme se společně bavit a smát se. Povíme si o tradicích masopustu. Do slavnostního karnevalového průvodu se zařadí i všichni obyvatelé Beruškosvěta, kteří se promění ve veselou masku stejně jako my. Poznáme různé materiály a možnosti, jak z nich tvořit. Vytvoříme si karnevalovou škrabošku. Myslíš, že poznáme, kdo se skrývá pod maskou? Pohladíme všechny naše smysly – zrakové (na karnevalovém reji se bude na co dívat), sluchové (poslechneme si oblíbené písničky), čichové (přivoníme k vůním), hmatové (zahrajeme si hmatové hry) i chuťové (dáme si něco dobrého, ať máme sílu nejen na karnevalový průvod).

  Masopust je spojený i s hudbou. Stanou se z nás muzikanti. Společně si zatancujeme, zahrajeme a zazpíváme. Vytvoříme si také hudební kapelu. A také si různé kapely poslechneme. Takže, nastražte uši!

  LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

  • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
  • Pojmenování toho, co dělá určitá profese.
  • Předčítání (přečteme kousek příběhu a povídáme si o přečteném, vysvětlíme dětem nová slova z příběhu, požádáme dítě, aby zkusilo příběh převyprávět, čteme příběh znovu a necháme dítě doplňovat slova nebo konce vět).
  • Co k sobě patří (hrnec – poklička, tužka… dítě doplní).
  • Pojmenování charakteristické vlastnosti (jehla – ostrá/špičatá, bonbon… dítě doplní).

  MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

  • Vyhledávání objektů, které patří do souboru: hračky, dopravní prostředky, pečivo, ovoce, zelenina, nádobí, dopravní prostředky…
  • Řazení podle dalších kritérií (podle výšky, délky, množství…) s budováním odpovídajících pojmů.
  • Co do skupiny nepatří? Pojmenovat, proč položka do souboru nepatří, proč je v souboru výjimkou.
  • Práce s pracovními listy.

  ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

  • Zrakové vnímání – vyhledávání daných prvků ve složitějším obrázku. Pracovní listy s vyhledáváním jednoho tvaru lišícího se horizontální polohou. Práce se stavebnicemi, kostkami (zařazovat více druhů stavebnic). Skládání obrázků z kostek.
  • Sluchové vnímání – poznávání zvuků z vyrobených chrastidel. Poznávání zvuků hudebních nástrojů. Hledání, které slovo je delší (had x hadice, kůň x kobylka apod.). Vyhledávat slova ve čteném příběhu.
  • Motorika, grafomotorika, kresba Zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Rukodělné činnosti – přišívání velkých knoflíků, prošívání látky nebo papíru jehlou s tupým hrotem.
  • Časoprostorová orientace – práce se stavebnicemi – vlastní tvořivost i stavění podle předlohy, rukodělné činnosti – skládání z papíru, zdobení mozaikami podle předlohy i bez předlohy, „zdobení koláčů“ – nalepování útržků papíru, přírodnin na vystříhané tvary podle vzoru apod. Hra na obchod, fronta, řada např. plyšových hraček: Kdo stojí první, poslední, před, za, uprostřed, druhý…? Řadu můžeme zakrýt a ptát se: Kdo byl první? Kdo poslední?
  • Vyprávění příběhů, pohádek podle časové posloupnosti (vhodné pomoci ilustracemi k jednotlivým úsekům pohádek).

  POHYBOVÁ GRAMOTNOST

  • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Hrajte s námi minitenis“.

  PREVENTIVNÍ PROGRAM

  • Prevence případného budoucího psychopatologického chování prostřednictvím rozkrývání tématu nudy a jejích důsledků.
  • Rozvoj schopnosti dětí sebehodnotit se.
  • Konzultační hodiny s rodiči.

  SPOLUPRÁCE S RODIČI:

  • Příprava masek na karneval.