KLÍČOVÁ TÉMATA: draci (vícevýznamová slova), oheň, dinosauři, rýmy

Na tomto ostrově prožijeme mnoho dobrodružství. Bude patřit drakům a dinosaurům.  Drakům? A jakým drakům? Budeme se snažit pochopit vícevýznamová slova: drak- podzimní, kterého si vytvoříme a létá v oblacích, drak – nadpřirozená bytost. Uspořádáme společnou drakiádu a vypustíme draky vysoko do oblak. Dále se také ponoříme hlouběji a prozkoumáme pradávné tvory – dinosaury. Historii, druhy, způsob života, potravu. Uděláme si pokus s dinosauřím vajíčkem – překvapení, jaký druh dinosaura se nám vyklube. Vyrobíme si trilobity otiskováním hmyzu do modelíny. Poznáme, že dinosauři žili ve vodě, na zemi a létali ve vzduchu, z nich se pak vyvinuly ryby, savci a ptáci. Poznáme, že se živili rostlinami nebo masem. Vyrobíme si opravdovou sopku. Zahrajeme si na archeology.

  • Logopedická prevence

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení (chrlíme oheň), gymnastika mluvidel, artikulační cvičení.

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

Logopedická píseň: Hříbek (kniha- Logopedické písničky).

Poznat nesprávně utvořenou větu.

Grafomotorická cvičení: kruh – pravotočivý, levotočivý (kroužení draka na obloze), jemná motorika- překládání mašličky draka (harmonika).

  • Matematická pregramotnost

Rozlišování základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) – pojmy převést také do reálu např. jaký tvar má panelák?, určení tvaru draka. Sestavování obrazců z kostek především podle předlohy či zadání. Sestavování draků z geometrických tvarů skládáním dle své fantazie.

Počítání mašliček draka, rozvoj zrakového vnímání – dokreslování chybějící půlky draka (vizuomotorika).

  • Čtenářská pregramotnost

Určování prvního písmene ve slově, pokus o určení posledního písmene (kdo zvládne), vymýšlení jmen pro své draky, vytleskávání a počítání slabik ve slově, četba z encyklopedie o dinosaurech- prohlížení obrázků, získávání nových informací.

  • Spolupráce s rodiči

Drakiáda (dle epidemiologické situace).

Projektový den: Ostrov svatého Martina (11. 11.).