KLÍČOVÁ TÉMATA: Velikonoce, zvířata a jejich mláďata

Velikonoční ostrov nám nabídne seznámení s nejznámějším křesťanským svátkem- Velikonocemi. Seznámíme se s tradicemi a zvyky, budeme si vyprávět o významu velikonočních svátků. Každého jistě napadne klasické zdobení vajíček, pletení pomlázky, pečení beránka či mazance. Děti budou zajímat určitě tradice spojené s Velikonocemi. Proč se plete pomlázka, proč chlapci chodí na koledu, a co za ni dostávají. Společně se pobavíme o tom, co dodržujete s dětmi v domácnosti vy a proč. Dále také budeme poznávat domácí zvířata a jejich mláďata. Rozlišení volně žijících zvířat a zvířat žijících v ZOO. Zajdeme se podívat na zvířátka na farmu nebo do střední zemědělské školy.

  • Logopedická prevence

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení (zvuky jednotlivých zvířat).

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

Grafomotorická cvičení: spodní (dolní) smyčka.

Posilování sluchové percepce: ozvučená kinder vajíčka (naplněná rýží, luštěninami)- najít stejně znějící.

  • Matematická pregramotnost

Určování pojmů daleko, blízko. Rozliší pojmy dříve, později.

Nácvik zavazování tkaniček.

  • Čtenářská pregramotnost

Četba příběhů k oslavě svátků jara- Velikonoce, slovní hra: Slovní fotbal.

Návštěva místní knihovny nebo knihkupectví.

  • Spolupráce s rodiči

Velikonoční jarmark (dle epidemiologické situace).

Projektový den- Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.)- děti si přinesou do MŠ svou
oblíbenou knihu.

Projektový den – Mezinárodní Den Země (22. 4.).