Pláče vodníček

Cíl: spojit píseň s pohybem
Popis hry: Jedno dítě-vodníček je uprostřed kruhu, ostatní se drží za ruce, jdou po kruhu a zpívají:
Pláče vodníček, že mu vyschl rybníček, mlýnek doklapal, (tleskání)
šůsek fráčku dokapal. (pleskání po zadečku)
Vodníček si dřepne, ostatní jdou opačným směrem po kruhu a zpívají:
Sám zbyl v povodí, k přehradě se nehodí, šel se utopit, (zmenšení kruhu)
aby měly děti klid. (dupání nohama)