KLÍČOVÁ TÉMATA: karneval, masopust, hudební nástroje
Na tomto Veselém ostrově nás čeká mnoho legrace! Je to přeci období, kdy mají být všichni veselí a pozitivně naladění! Budeme malinko kouzlit, protože je tu období Masopustu a karnevalu. Tak si oblékneme masku a budeme na chvíli někým jiným. Třídu si řádně vyzdobíme balónky a barevnými dekoracemi, protože to přeci ke karnevalu patří. A co nesmí na správném karnevalu určitě chybět? No přeci dobrá nálada! Dozvíme se mnoho informací o třídenním svátku nazývaném Masopust. Pojmy jako masopustní průvod, tradiční masky na Masopust, zvyky a tradice spojené s tímto svátkem. Také si vyzkoušíme hru na nejrůznější hudební nástroje, doprovodíme si naučené písně a budeme vymýšlet nejrůznější rytmy.
  Logopedická prevence
– Hrátky se slovy (logopedie obrázky).
– Dechové cvičení (nafukování balónku), gymnastika mluvidel, artikulační cvičení.
– Vyprávění pohádek dle výběru dětí.
– Logopedická píseň: Šašek (kniha- Logopedické písničky).
– Chápat jednoduché vtipy a hádanky.
– Grafomotorická cvičení: vlnovka (provázek od balónku).
Matematická pregramotnost
– Osvojovat si číselnou řadu 1-6- vytvářet u dětí pojem (obsah čísla), umět si představit pod každým názvem čísla jeho množství- příklad: Co vše si můžeme představit pod číslem 6?.. 6 čokolád, 6 tužek,… Nejprve začínáme s čísly 1 a 2, v momentě, jak dítě získá reálnou představu o množství, přecházíme na číslo 3 atd.
Čtenářská pregramotnost
– Spontánní vyprávění podle obrázku, jazykolamy, hádanky, chápe jednoduchý vtip, humor.
Spolupráce s rodiči
– Příprava masek na karneval.