AKTUALITY měsíce PROSINCE

05.12.2022       Vánoční salon na Biosu, vybíráme 25,- Kč na vstupné,
                         děti mohou (ale nemusí) mít i kapesné 50,- Kč na
                         zakoupení nějaké vánoční ozdoby nebo perníčku,
                         odchod z MŠ v 9.00 hodin

05.12.2022      angličtina

06.12.2022      sférické kino, pohádka Život stromů, 95,- Kč hradí SRPŠ

07.12.2022       výstava „Vánoce na zámku s medvědy“ v Muzeu JAK,
                         vybíráme 25,- Kč, přiveďte děti do MŠ do 8.00 hodin,
                         abychom stihli posvačit, odcházíme v 8.30 hodin           

07.12.2022       saunování je zrušeno

09.12.2022       minitenis s trenéry

12.12.2022       Projektový den – výroba vánoční svíčky z pravého včelího vosku,

prodej na Vánočním jarmarku 

12.12.2022       angličtina

14.12.2022       Vánoční jarmark od 14.00 hodin    

15.12.2022       zveme na vystoupení dětí třídy Motýlků na Náměstí TGM v 17.00 hodin      

16.12.2022       minitenis s trenéry     

19.12.2022       angličtina      

20.12.2022       Zpívání u stromečku před MŠ v 17.00 hodin

21.12.2022       saunování

22.12.2022       Vánoční nadílka – dárečky od Ježíška      

23. – 30.12.2022   vánoční prázdniny, MŠ je uzavřena