KLÍČOVÁ TÉMATA: Vánoce, advent, zvyky, tradice, přání, dárky, Ježíšek, stromeček, kometa

Období plné citových prožitků spojené na čekání nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Seznámíme děti s předvánočním časem- ADVENTEM. Tento čas si budeme krátit a odpočítávat společně plněním úkolů z adventního kalendáře. Dále se také mnoho dozvíme o lidových obyčejích a zvycích o Vánocích. Znát nejen Štědrý den, ale také co bylo v historii- v Betlémě. Prioritou pro nás je rozvíjet v dětech radost a očekávání z příchodu Ježíška. Společně napíšeme, nakreslíme také dopis Ježíškovi. Seznámíme děti s Vánocemi v jiných zemích- v některých zemích může být Santa Klaus, Děda Mráz, kteří chodí s dárky v odlišný čas než u nás. Budeme si společně zpívat vánoční koledy, pozorovat výzdobu v našem městě, vytvářet ozdoby na vánoční stromeček a následně ho společnými silami nazdobíme. Samostatně si děti nazdobí perníčky, vyzkoušíme si také vánoční zvyky a tradice jako: pouštění lodiček, rozkrojení jablíčka, házení papučí a vysvětlíme si, co znamenají. Zimní období je čas pohádek a příběhů.

  • Logopedická prevence

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení, gymnastika mluvidel (kapřík, olizujeme si rty od sladkého cukroví), artikulační cvičení (zvoneček- CINK).

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

Logopedická píseň: Kapřík (kniha- Logopedické písničky), zpívání vánočních koled.

Přiřadit, co k sobě patří a vysvětlit to.

  • Matematická pregramotnost

Porovnávání- dítě si osvojuje pojmy méně, stejně, více, žádné, nic, o jednu více, o jednu méně. Vytvářet množiny předmětů o daném počtu (počet do 6, u šikovných dětí až do 10).

Počítání ořechů (1-10), počítání ozdob na vánočním stromečku, práce s adventním kalendářem- určování pořadí pytlíčků, pojmenování číslice (jaká je před, jaká za daným číslem- o jeden více, o jeden méně), odlišení vánočních obrázků lišící se vertikální polohou, rozvoj koordinace oko- ruka: vypichováním vánočních obrazců do polystyrenové podložky, hledání rozdílů.

  • Čtenářská pregramotnost

Poslech vánočních příběhů, dozdobení upečených perníčků, po přečteném příběhu O splněných přáních, děti vyprávějí svá přání, rozhovor na téma: Co si děti představí pod slovem přání?.

  • Spolupráce s rodiči

Přinést vánoční dobroty.

Zapojení do projektu Mezigenerační spolupráce – výroba a ozdobení vánočního
stromu na Horním náměstí společně se seniory

Vánoční vystoupení na náměstí TGM. (2. 12. v 17:30 hod.)

Zpívání koled u stromečku. – Vánoční jarmark (dle epidemiologické situace).