Lesní skřítek Hříbeček nás zavede do své lesní říše plné barev. Fú! Studený vítr popohání mraky. Žlutá, zelená, červená, hnědá. Těch barev! V přírodě se zbarvuje a opadává listí, teplota klesá a mnozí ptáci odlétají do teplejších krajin. Už brzy nic neporoste a zvířata nebudou mít co jíst, proto si dělají zásoby na zimu. Les oplývá při příchodu podzimu hojností. Jak v přírodě tak i u nás ve školce bude podzim pořádně barevný. Říjen je kouzelný měsíc. Pojďme se vypravit právě do takových lesů a užít si podzimní procházku v záplavě zbarvených listů. Vydáme se do přírody pozorovat změny, migraci zvířat, stromy a keře, houby a lišejníky, plody, ovoce a zeleninu. Až se nám vše zabalí do podzimních barev, můžeme pozvednout společně naše draky a vypustit je vysoko do oblak.

Logopedická prevence

 • Hrátky se slovy (logopedické obrázky), logochvilky
 • Gymnastika mluvidel, artikulační cvičení, dechové cvičení (vítr fouká)
 • Odpovídat na otázky samostatně a v celých větách
 • Rozpoznávání nesprávně utvořené věty (např. list padat ze stromu)
 • Logopedická píseň: Hříbek (kniha- Logopedické písničky)
 • Poslech pohádky, chápat děj

Matematická pregramostnost

 • Rozlišovat pojmy vpravo a vlevo (nejprve na vlastním těle, poté nácvik pravolevé orientace do prostoru), při vycházce venku- rozhlédnout se správně na přechodě (prve vlevo, poté vpravo)
 • „Kimovy hry“ s využitím přírodnin podzimu (určit, který předmět chybí), práce s kaštany- více X méně, skládání číselných řad z přírodnin dle předlohy, hry na rozvoj zrakového vnímání- hledání dvou shodných obrázků s podzimní tematikou, skládání kaštanů do tvaru dle předlohy

Čtenářská pregramostnost

 • práce s pohádkou Smolíček pacholíček – dramatizace, malované čtení pohádky (sledovat text zleva doprava – učitelka čte text, děti doplní slovo „přečtením“  obrázku), správné seřazení pohádky (posloupnost)
 • Motorika, grafomotorika, kresba: podporovat tělesnou aktivitu, cvičení s prsty „déšť“, překládání mašličky draka (harmonika), grafomotorické prvky – čára svislá, čára vodorovná (pád lístku ze stromu na zem), kruh – pravotočivý, levotočivý (kroužení draka na obloze), vytvářet dostatek prostoru ke kreslení, fixovat správný úchop psací potřeby
 • Sluchové vnímání: aktivity na interaktivní tabuli, program LES, určování prvního písmene ve slově, rozklad slov na slabiky, počítání slabik ve slově, z hlásek složí slovo (p-e-s = pes,…)

Pohybová gramotnost

 • Osvojování minitenisových dovedností pod vedením trenérů – Minitenis
 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“

Spolupráce s rodiči

 • Drakiáda (dle epidemiologické situace)
 • Zahájení pravidelného otužování v sauně