🍁2. Ostrov plný barev 🍂

Published by Jana Chodilová on

KLÍČOVÁ TÉMATA: proměny podzimu, počasí, barvy, příroda, plody, zvířata, ovoce a zelenina, houby

Pokračujeme a plujeme dále! Co nás čeká na příští zastávce? Nový ostrov, který nese název Ostrov plný barev. A co se na tomto ostrově nového dozvíme a naučíme? To společnými silami zjistíme! Seznámíme se s novým ročním obdobím – PODZIM. Dozvíme se, že podzim je jedno ze čtyř ročních období, které je přechodem mezi létem a zimou, a proto je to spíše období chladnější. Je typické svým zbarveným a opadávajícím listím, pofukujícím větrem a sklízením úrody. Jaké je vhodné nosit oblečení v tomto období? Jaké do podzimu patří měsíce a jaké barvy si představíme, když se řekne podzim? Budeme experimentovat s barevným spektrem, uděláme si pokusy s mícháním barev ze základních do doplňkových. To vše se společně naučíme! Budeme v dětech rozvíjet pozitivní vztahy k přírodě, rostlinám a zvířatům. Na podzim je možné se také vydat do lesa za hojnou úrodou….Čeho? No přeci hub. Pro toto období je sběr hub typický, proto neváhejte, a pokud maté možnost, s dětmi se určitě do lesa vypravte a pozorujte okolní přírodu. Děti nám pak mohou sdělovat své zážitky a také pojmenovat houby, které v lese viděly, jelikož se o těch nejznámějších budeme společně učit. Také mnoho zvířátek se chystá k zimnímu spánku a dělají si své zásoby na zimu. Proč tomu tak je? Nechte se překvapit! Protože se nám venku ochlazuje, je důležité vědět, že musíme nosit teplejší oblečení. Ale stačí to k tomu, abychom byli zdraví a nic nás neskolilo? Musíme jíst také mnoho vitamínů. A odkud je získáme? No přeci v ovoci a zelenině, se kterými se na tomto ostrově setkáme.

  • Logopedická prevence

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení (vítr fouká), gymnastika mluvidel, artikulační cvičení.

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

Logopedická píseň: Déšť (kniha- Logopedické písničky).

Poslouchat pohádky, chápat jejich děj.

Grafomotorická cvičení: čára svislá, čára vodorovná (pád lístku ze stromu na zem).

Práce s interaktivní tabulí- program -LES, psychomotorické hry za použití podzimních přírodnin.

  • Matematická pregramotnost

Rozlišovat pojmy vpravo a vlevo (nejprve na vlastním těle, poté nácvik pravolevé orientace do prostoru).

„Kimovy hry“ s využitím přírodnin podzimu (určit, který předmět chybí), práce s kaštany- více X méně, skládání číselných řad z přírodnin dle předlohy, hry na rozvoj zrakového vnímání- hledání dvou shodných obrázků s podzimní tematikou, skládání kaštanů do tvaru dle předlohy, tanec mazurky ve dvojicích na píseň: Měla babka- vnímání ¾ rytmu, počítání.

  • Čtenářská pregramotnost

Čtení pohádek z knihy: Věda po celý rok (podzimní témata- Proč se barví listí?..), práce s pohádkou „O Šípkové Růžence“ Smolíček pacholíček – navlékání korálků z šípků, dramatizace,  malované čtení pohádky (sledovat text zleva doprava- učitelka čte text, děti doplní slovo „přečtením“  obrázku), správné seřazení pohádky (posloupnost), pracovní listy s podzimní tematikou (figura a pozadí).

  • Spolupráce s rodiči

Sběr přírodnin (kaštany, listí, šišky) a následné přinesení do MŠ.

Projektový den – Den stromů (20.10.).

Zahájení pravidelného otužování v sauně.