Všichni dobře znáte
to sluníčko zlaté. (kroužení pažemi – oběma pažemi opisujeme velké kruhy)
Každé ráno časně vstává, (stoj na špičkách, ruce vytahujeme nahoru)
vlídně na nás z výšky mává. (stoj, zamáváme rukama)
Každý den se z nebe směje, (ukázat na pusinku, usmát se)
paprsky nás krásně hřeje. (obejmout sám sebe)

Procvičujeme kroužení pažemi
Oběma pažemi opisujeme velké kruhy. Zvedáme je obloukem do vzpažení, dlaně směřují dopředu, co nejvíce se vytáhneme vzhůru. Následně paže spouštíme obloukem dolů.

(Zdroj: Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky, Romana Suchá)