I. integrovaný blok – KAMARÁDI, POJĎTE K NÁM
Tematický celek: Večerníček a kamarádi

První společný měsíc bude ve znamení všeho nového, ve znamení poznávání. A proto bude našim hlavním cílem vytvořit dětem podmínky, aby se mohly důkladně seznámit s budovou mateřské školy, s prostředím třídy, se zahradou mateřské školy a s lidmi, se kterými se budou potkávat. Našim průvodcem bude plyšový maňásek Večerníček, který nám pomůže se vzájemně poznat. Děti se seznámí se svou značku, která je bude celým rokem provázet. Abychom si jména a značky snadněji zapamatovaly, zahrajeme si hry, které nám v zapamatování pomohou. Postupně nastavíme pravidelně se opakující denní režim, díky kterému děti získají jistotu a možnost předvídat. Nastavíme si pravidla, která nám budou pomáhat k respektu a vzájemné úctě, k bezpečí svému i ostatních. Povedeme děti k respektování práv a povinností svých i druhých. Zmapujeme úroveň sebeobslužných a hygienických dovedností a dle individuálních potřeb je budeme dále zdokonalovat a upevňovat.

Integrovaný blok je především zaměřen na adaptační proces, na vytvoření co nejpříjemnějšího klimatu ve třídě a na rozvíjení vzájemných vztahů dítě – děti – učitelé – rodiče.