IV. integrovaný blok – DEN CO DEN, TO NOVÉ KOUZLO

Tematický celek: Večerníček a kouzlo pohádek

Budeme se společně radovat, smát se a bavit se. Povíme si o masopustu a jeho tradicích. Navštívíme také svět pohádek a pohádkových postav, u kterých se zaměříme na rozlišování jejich charakterových vlastností. Do slavnostního karnevalového průvodu se zařadí i Večerníček, který se promění ve veselou masku stejně jako my. Poznáme různé materiály a možnosti, jak z nich tvořit. Vytvoříme si karnevalovou škrabošku. Myslíš, že Večerníček pozná, kdo se skrývá pod maskou? Pohladíme všechny naše smysly – zrakové (na karnevalovém reji se bude na co dívat), sluchové (poslechneme si oblíbené písničky), čichové (přivoníme k vůním), hmatové (zahrajeme si hmatové hry) i chuťové (dáme si něco dobrého, ať máme sílu nejen na karnevalový průvod).
Masopust je spojený i s hudbou. Stanou se z nás muzikanti. Společně si zatancujeme, zahrajeme si oblíbené hry a zazpíváme si. Vytvoříme si také hudební kapelu. Seznámíme se také s různými řemesly a povoláními. Jaké povolání má tvoje maminka a tvůj tatínek? Zkusíme si k různým povoláním přiřadit pracovní pomůcky. Večerníček nám jistě pomůže, protože ví, že je důležité vážit si lidské práce a chápe její význam pro ostatní.

Znáš nějaké hudební nástroje? Víš, jak se na ně hraje? Spolu s Večerníčkem budeme hrát, tančit a zpívat.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA: 

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Gymnastika mluvidel – procvičování pohyblivosti jazyka, rtů, čelistí, nácvik správného dýchání, napodobování zvuků.
 • Rozvoj komunikačních dovedností prostřednictvím pohádek.
 • Využívat metodu doplňování vět či příběhů – hravou formou motivujeme dítě, aby dokončilo větu, kterou začneme. Další možností je doplňování známého příběhu (začneme vyprávět a dítě doplňuje či přímo pokračuje).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Manipulativní činnosti spojovat s verbálními podněty – budovat pojmy při hrách: prázdný, plný.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vkládat tvary do shodných otvorů, skládanky.
 • Sluchové vnímání – zpívání s dítětem, učení se básniček říkadel, rymizování.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, zařazovat rukodělné činnosti – šroubování šroubovákem, zatloukání kladívkem, šroubování matičky apod., rozvoj jemné motoriky v rámci sebeobslužných dovedností – při oblékání (zapínání zipů, knoflíků). Vytvářet dostatek prostoru ke kreslení.
 • Časoprostorová orientace – vyhledávání objektů v obrázcích – které jsou nahoře, které jsou dole, s dítětem si povídáme, co vidíme nahoře, co dole.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Příprava masek na karneval.
 • Sdělení informace o zaměstnání.