III. integrovaný blok – KDOSI JE ZA DVEŘMI…

Tematický celek: Večerníček a adventní čas

Večerníček se těší na překvapení a zážitky spojené s Adventem. Společně s ním vytvoříme klidnou, sváteční, pohodovou atmosféru plnou porozumění. Večerníček se připravuje na příchod Mikuláše, anděla a čerta. Společně s ním si zopakujeme písničky a básničky, abychom byli připravení, až si nás Mikuláš k sobě zavolá. A my se tak vyhneme zkoumavému očku čertíka, který dobře ví, zdali si děti uvědomují kladné a záporné projevy svého chování a jednání a jejich následky.

Vyrobíme si také vánoční ozdoby a ozdobíme s nimi stromeček. A jelikož se Večerníček nemůže dočkat Vánoc, vytvořil nám adventní kalendář, který nás bude provázet a ve kterém nás čekají úkoly, které nám zkrátí čekání na Vánoce.

Celou mateřskou školu provoní vůně cukroví, skořice a čaje. Při přípravách na příchod Ježíška si budeme vyprávět o tradicích a zvycích spojených s adventním časem. Těšíme se spolu také na akci Zpívání u stromečku.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Reprodukce básničky, písničky.
 • Využívat metodu korekční zpětné vazby (zopakujeme to, co dítě řeklo ve správné formě).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Párové přiřazování – např. dáme hrnečky na stůl a vyzveme dítě, aby na stul dalo stejně talířků, uděláme řadu kostek, dítě má za úkol dát stejně kostek do druhé řady apod.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vyhledat dva shodné dílky při hře se stavebnicemi, vyhledat všechny shodné kostky.
 • Sluchové vnímání – vytvářet prostředí nepřesycené sluchovými podněty, poznávání záměrně vydávaných zvuků (zvonek, přelévání vody, mačkání papíru…).
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, obtiskování ruky, prstů do tácu s moukou, krupicí, pískem, kreslení do mouky, krupice, písku, pěny. Rozvíjet motoriku v každodenních činnostech – zavírání a otevírání dveří, listování v knize, šroubování uzávěru lahve apod. Sledovat a podporovat správné pracovní návyky při kreslení (držení těla, držení pastelky, postavení ruky při kreslení, uvolnění ruky, tlak na podložku). Fixovat správný úchop tužky.
 • Časoprostorová orientace – zařadit práci se stavebnicemi, kostkami, pojmenovávat každodenní činnosti.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Zpívání u stromečku (dle epidemiologické situace).
 • Přinést vánoční dobroty.
 • Přinést vánoční ozdobu.