II. integrovaný blok – POZNÁVÁME, OBJEVUJEME, POMÁHÁME…

Tematický celek: Večerníček a naše tělo

S Večerníčkem prozkoumáme lidské tělo. Uvědomíme si jeho části, které si pojmenujeme a seznámíme se s jejich základními funkcemi.

Večerníček nám poví o možných nebezpečích úrazů a o různých onemocnění a sdělí nám, jak se před nimi chránit. Zopakujeme si, jak moc je důležitá zdravá strava, kterou naše tělo tolik potřebuje. Povíme si, co našemu tělu prospívá, ale i to, co mu škodí. A řekneme si i to, jak se chránit, abychom byli v bezpečí.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Gymnastika mluvidel – procvičování pohyblivosti jazyka, rtů, čelistí, nácvik správného dýchání, napodobování zvuků.
 • Obohacování slovní zásoby o nová slova v souvislosti s tématem zdraví a nemoci, s tématem lidského těla.
 • Využívat metodu pojmenování – pojmenování se týká toho, co vnímáme, děláme, cítím, myslíme. Slovně vyjadřujeme, popisujeme aktuální dění, naše jednání, naše pocity, jednoduše komentujeme, co dítě vidí, slyší, dělá, cítí či myslí.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Manipulativní činnosti spojovat s verbálními podněty – budovat pojmy při hrách: krátký, dlouhý.
 • Třídit předměty podle jednoho kritéria – nádobí podle druhu (talířky, hrnečky apod.), podle velikosti (malé talíře, velké talíře apod.).

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vyhledat objekt podle obrázku, při navlékání korálků vyhledat dva shodné korálky (barvou, tvarem, velikostí), skládanky.
 • Sluchové vnímání – poznávat zvuky z domácnosti, z přírody, z ulice….
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, zařazovat rukodělné činnosti – navlékání korálků, provlékání šňůrek otvory nejrůznějších tvarů, vytrhávání z papíru, lepení, malování prstovými barvami. Sledovat a podporovat správné pracovní návyky při kreslení (držení těla, držení pastelky, postavení ruky při kreslení, uvolnění ruky, tlak na podložku). Fixovat správný úchop tužky.
 • Časoprostorová orientace – orientace na vlastním těle (pojmy nahoře, dole), pojmenovávat každodenní činnosti.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Šátkový či kapesníčkový den – dětí si do MŠ přinesou šátek či kapesníček.
 • Bu bu stezka.