IV. integrovaný blok – DEN CO DEN, TO NOVÉ KOUZLO

Tematický celek: Večerníček a zimní radovánky

To je zima! Pořádně se oblečeme a vyrazíme si užívat zimní radovánky. Poznáme vlastnosti sněhu a ledu, pojmenujeme charakteristické znaky zimy a také se seznámíme s některými zimními sporty. Musíme být ale velice opatrní, může to pořádně klouzat! Když nám bude počasí přát, určitě si i některé zimní sporty vyzkoušíme. S Večerníčkem si postavíme sněhuláka. A určitě si zkusíme i pokusy se sněhem, ledem a vodou.

Ale než se oddáme zimním radovánkám, oslavíme společně příchod tří králů, vážených mudrců z dalekých východních zemí. Tři krále určitě na jejich cestě potkáme, tak se naučíme jejich tříkrálovou koledu, abychom jim mohli zazpívat.

Některá zvířátka se v zimě schoulí k zimnímu spánku. Jsou ale zvířátka, která přezimují a musíme se o ně starat. Naučíme se tato zvířátka poznávat, pojmenovat a charakterizovat. A také jim pomůžeme zimu překonat tím, že jim doneseme něco dobrého k snědku.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Popis obrázku s vizuální oporou.
 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Gymnastika mluvidel – procvičování pohyblivosti jazyka, rtů, čelistí, nácvik správného dýchání, napodobování zvuků.
 • Motivovat děti ke konverzaci opakováním  – ubezpečit se, že dítěti rozumíme, opakováním toho, čemu jsme rozuměli.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Manipulativní činnosti spojovat s verbálními podněty – budovat pojmy při hrách: úzký, široký.
 • Porovnávání – řazení tří předmětů podle velikosti. Pojmenování: nejmenší, největší.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – při práci se stavebnicemi, kostkami ve skupině shodných dílů vyhledat jeden odlišný, který do skupiny nepatří.
 • Sluchové vnímání – naslouchání ticha (dítě zjišťuje, že jen velice málo je okolí tiché, zpravidla jsou slyšet zvuky – jedoucí auto, houkání sanitky, šumící topení, lidské hlasy, šumění větru…), prohlížení a povídání si u obrázkových knížek.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, zařazovat rukodělné činnosti – mačkání  papíru (výroba větších i malých koulí), lepení, malování temperovými barvami, modelování. Sledovat a podporovat správné pracovní návyky při kreslení (držení těla, držení pastelky, postavení ruky při kreslení, uvolnění ruky, tlak na podložku). Fixovat správný úchop tužky. Vytvářet dostatek prostoru ke kreslení.
 • Časoprostorová orientace – vyhledávání objektů v místnosti, které jsou nahoře a které dole, povídání a sledování časového sledu nad obrázkovými knihami.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Bílý den – děti přijdou do MŠ v bílém oblečení.
 • Přinést krmení pro ptáčky do MŠ a jejich nasypání do krmítka.