VI. integrovaný blok – CESTOU NECESTOU

Tematicky celek: Večerníček a rodina

Popovídáme si to tom, co je to rodina – „místo lásky, tolerance a vzájemné pomoci.“ Večerníček chce poznat všechny členy rodiny každého z nás. Zajímá ho, zda děti znají své jméno a příjmení. Budeme si povídat o členech rodiny, o úkolech, které jsou s danou sociální rolí spojeny. Večerníčka také zajímá, jak doma děti pomáhají a co všechno doma mají.

Zaměříme se také na to, aby se děti naučili, že bez práce nejsou koláče a že práce rodičů je prostředkem k tomu, abychom měli peníze, za které si můžeme něco koupit.

Připomeneme si svátek maminek a svátek rodiny a připravíme se na ně. Určitě maminku i tatínka překvapíme!  

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Gymnastika mluvidel – procvičování pohyblivosti jazyka, rtů, čelistí, nácvik správného dýchání, napodobování zvuků.
 • Podněcování dítěte k dialogu, k rozhoru s dospělým – povídání si s dítětem, projevování zájmu o to, co dělalo, vidělo, zažilo, co má rádo. V případě neaktivní, pasivní slovní zásoby se ptáme tak, abychom podněcovali k vnímání mluveného slova a dítě mělo možnost reagovat pohyby hlavy či jednoslovnou odpovědí.
 • Pojmenování běžných věcí na obrázku. Pokud dítě nedokáže obrázek pojmenovat, snažíme se zjistit, zdali porozumělo otázce a dáme před něj tří obrázky a požádáme dítě, ať ukáže požadovaný.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Manipulativní činnosti spojovat s verbálními podněty – budovat pojmy při hrách: nízký vysoký, nižší, vyšší.
 • Pasivní pojmenování množství (např. Půjdeme tak k těm třem stromům. Nesu ti dva knedlíky.) a počítání předmětů.
 • Třídit předměty podle jednoho kritéria (podle způsobu použití).

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – hra loto (dítě vyhledává a přikládá obrázky na šablonu), vybavování si předmětů (např. které jsme použili při stolování, při hře).
 • Sluchové vnímání – roztleskávání slov na slabiky, bez uvádění počtu slabik (ve spolupráci s dospělým), vytleskáváním, vydupáváním doprovázíme říkanky, rozpočítadla.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, zařazovat stříhání (zpočátku pouze přestřihnutí proužku papíru, postupně přecházíme na přestřižení delší plochy.). Vytvářet dostatek prostoru ke kreslení.
 • Časoprostorová orientace – sledování časového sledu v souvislosti s růstem člověka (miminko, dítě, dospělý atd.), umísťování objektů, obrázků níže, výše.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Přinesení fotografii rodiny.
 • Spolupodílení se na přípravě besídky určené ke Dni rodiny.
 • Srdíčkový den – děti budou v MŠ jakkoli znázorňovat srdce (namalované na tričku, vyrobené srdíčko apod.).