V. integrovaný blok – CO TA OČKA VIDÍ

Tematický celek: Večerníček a Velikonoce

Seznámíme se se svátky jara – Velikonocemi. Večerníček nás provede tradicemi a zvyky, které jsou s Velikonocemi spojeny. Společně tyto svátky prožijeme a budeme vnímat jejich kouzlo a smysl. Vyzkoušíme si zvuk řehtaček a seznámíme se s jejich účelem. Večerníček ukáže klukům pomlázku a společně si zazpívají velikonoční koledy. S Velikonocemi je spojeno zdobení vajíček. Ukážeme si různé techniky.

Večerníček  má rád pořádek a proto nás naučí, jak je důležité třídit odpad. Ukážeme si barevné kontejnery a řekneme si, co do nich patří či naopak nepatří. Vyzkoušíme si výtvarné techniky, které nám umožní dát věcem „nový život“.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Gymnastika mluvidel – procvičování pohyblivosti jazyka, rtů, čelistí, nácvik správného dýchání, napodobování zvuků.
 • Využití názornosti při rozvoji slovní zásoby – pojmy si dítě lépe utvoří, pokud pojmenovanou věc bezprostředně vidí, slyší, ohmatá. Pro názornost lze dobře využít i obrázky.

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Manipulativní činnosti spojovat s verbálními podněty – budovat pojmy při hrách: kratší, delší.
 • (odlišení jednoho od dvou např. Podej mi dvě lžičky, jeden rohlík…). Postupně přidání třetího prvku.
 • Geometrické tvary – čtverec.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – vyhledat stejné dvojice (lze využít obrázků pexesa otočených lícem nahoru). Zpočátku zadáváme nižší počet dvojic (tři až čtyři), rozhovor s dítětem o tom, co vidělo na obrázku.
 • Sluchové vnímání – rozpočítadla (ve spolupráci s dospělým).
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, zařazovat rukodělné činnosti, malování, lepení, hra domino. Vytvářet dostatek prostoru ke kreslení.
 • Časoprostorová orientace – budování předložkových vazeb (na, do, v), pozorování zvířat – mládě a jeho rodiče, pojmenování („Nejdříve se narodilo malé štěně, vyrostl z něho pes.“).

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Příprava na Velikonoce – spolupodílení se na velikonočních výrobcích.
 • Přinést vyfouklá vejce.