VI. integrovaný blok – CESTOU NECESTOU

Tematický celek: Večerníček na cestách

Večerníček rád cestuje. Na jeho cestách mu pomůžeme a poradíme mu, kam může vyrazit na výlet a jaký dopravní prostředek může využít.  Zopakujeme si, co všechno o dopravních prostředcích víme (jejich pojmenování, charakteristika, kde se pohybují). Naučíme se orientovat v dopravních situacích a seznámíme se se zásadami bezpečného pohybu v dopravě.

Náš svět je plný krásných míst, která můžeme navštívit, ale nejdřív začneme naší Českou republikou. A úplně nejdříve našim městem, které Večerníčkovi představíme. Svět je rozmanitý a nabízí nám mnoho kultur a zemí, kde žijí zvířata, která známe jen ze ZOO. Nahlédneme do tohoto světa kouzelným dalekohledem, které nám ukáže, jak se žije jinde na světě.

Večerníček má moc rád všechny děti a tak určitě nezapomene na jejich svátek – na Mezinárodní den dětí, který společně oslavíme.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Gymnastika mluvidel – procvičování pohyblivosti jazyka, rtů, čelistí, nácvik správného dýchání, napodobování zvuků.
 • Využití metody rozšířené imitace – imitace s expanzí. Zopakujeme po dítěti jeho výpověď a ještě ji o něco rozšíříme (přidáme slovo, informaci).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Rozvoj dovednosti rozpoznat znak či piktogramy – vnímání určitého znaku.
 • Manipulativní činnosti spojovat s verbálními podněty – budovat pojmy při hrách: méně, více, některé, žádné.
 • Počítání s dítětem – postup s podporou ukazování na každý počítaný předmět, každý prvek počítat pouze jednou. K upevnění představy množství vytváříme skupiny s daným počtem prvků.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Zrakové vnímání – práce s jednoduchými pracovními listy, skládání obrázků z kostek.
 • Sluchové vnímání – předání krátkého vzkazu.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, zařazovat stříhání ( vystřihování obrázků z časopisů, obrázků, které si dítě samo nakreslilo). Vytvářet dostatek prostoru ke kreslení.
 • Časoprostorová orientace – v návaznosti na osvojených předchozích pojmech přidávání pojmů vpředu, vzadu (nejprve ve spojitosti s vlastním tělem, následně v prostoru), pozorování a pojmenování dějů a činnosti ( co se stalo dříve, co později, co musíme udělat první, co poslední.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Přípravy na ukončení školního roku.
 • Podílení se na přípravě zahradní slavnosti – zejména pohoštění.