Pozorovali jsme ptáčky v okolí MŠ, procvičili jsme si zrakovou diferenciaci, paměť a jemnou motoriku.