II. integrovaný blok – POZNÁVÁME, OBJEVUJEME, POMÁHÁME…

Tematický celek: Barvy kolem úlu

Včelky se připravují na dlouhé zimní období, sbírají pyl z posledních kvetoucích rostlin a vylétají z úlu spíše skromně, když panuje teplejší babí léto. Plevuška nás provede těmito proměnami z babího léta do podzimu. Říjnová příroda je nádherná. Duby, javory, lípy a další listnaté stromy začínají hýřit barvami. Pro nás to znamená, že častěji zvedneme pohled z chodníku a rozhlédneme se kolem. Své pocity a dojmy z podzimní přírody budeme vyjadřovat kreativním a originálním způsobem.

Na podzim se uklidňuje a zpomaluje příroda i všichni její tvorové. Dozvíme se, jak se v tomto období chovají zvířata a budeme si vyprávět o změnách, ke kterým v přírodě dochází. Staneme se také rosničkami a budeme si povídat o počasí. A až bude foukat, tepleji se oblékneme, aby nás neofouklo, a vypustíme draky do oblak.

Na zahrádce vyhledávají včelky poslední kvetoucí rostliny, aby z nich získaly pyl i nektar. My takovou podzimní zahrádku také navštívíme, abychom objevily význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví. Sklidíme dary podzimní přírody a budeme je poznávat všemi smysly.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

 • Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky, Hry pro rozvoj řeči (Simard).
 • Popis obrázků, situací, pojmenování ovoce, zeleniny, barev (rozvoj slovní zásoby).
 • Podporovat vyjadřování v rozvinutých větách a v souvětích.
 • Pojmenování charakteristické barvy (louka – zelená, citron… dítě doplní).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Budovat a opakovat pojmy při hrách – malý, velký, málo, hodně, všechny, krátký, dlouhý.
 • Třídit předměty podle jednoho kritéria (podle barvy, velikosti).

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

 • Rozvoj zrakového vnímání – povídání si o tom, co dítě vidělo na výletě, v zoo apod. Lze se vracet k zážitkům starým několik dní. Práce s mozaikami, vyhledávání a vkládání shodných a odlišných dílů, skládání podle předlohy.
 • Sluchové vnímání – učení se básniček, písniček. Lokalizace zvuku.
 • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, zařazovat práci se stavebnicemi, kostkami, skládankami, mozaikami (pracujeme s menšími díly stavebnic, menšími korálky apod.), zařazovat rukodělné činnosti. Rozvoj hmatu – dotýkání se předmětů z různých materiálů. Sledovat a podporovat správné pracovní návyky při kreslení. V závislosti na aktuální vývojové úrovní zařazovat procvičování jednotlivých grafomotorických prvků.
 • Časoprostorová orientace – pojmy nahoře, dole, vycházky s cílem povídat si, kudy jsme šli, co jsme cestou viděli. Pojmenovávat části dne.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • Sběr kaštanů společně s dětmi a jejich přinesení do MŠ. Projektový den – kaštánek.
 • Přinesení ovoce a zeleniny do MŠ.
 • Barvy podzimu – určitý den děti přijdou do MŠ v jednobarevném triku v podzimních barvách.
 • Drakiáda.