Vážení rodiče,
konzultační odpoledne proběhnou v jednotlivých třídách v těchto dnech:

1. třída SLUNÍČKA🌞 v úterý 22. 2. 2022 od 14:30 hodin

2. třída SRDÍČKA💖 ve středu 23. 2. 2022 od 14:30 hodin

3. třída BERUŠKY 🐞 ve čtvrtek 24. 2. 2022 od 14:30 hodin

4. třída MOTÝLCI 🦋 ve středu 16. 2. 2022 od 14:30 hodin

Henčlov – třída CVRČKŮ 🦗 ve čtvrtek 17. 2. 2022

Konzultační hodiny jsou určeny k informování rodičů o vývoji jejich dítěte a o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení.

Bližší informace a časový rozpis naleznete v šatně jednotlivých tříd.

Těšíme se na vás!