Tematický celek: V Kocourkově chodí čert, neboj se je to jen žert ( 14dní prosinec)

                            V Kocourkově po roce přišly zase Vánoce ( 14 dní prosinec)

Časové období: Prosinec

Obsah:

Zaměřujeme se změnu počasí, nástup podzimu. Sledujeme změny v přírodě, okolo nás, změny teplot. Umět poznat a pojmenovat druhy ovoce a zeleniny. Třídit podle druhů, velikosti a tvarů. Ochutnávat ovoce a zeleninu, vychutnat si jejich chuť, vůni. Umět pojmenovat a popsat práci na zahrádce, umět správně používat nástroje a nářadí. Těšíme se na pouštění draků, Drakiáda. Výroba vlastního draka. Zaměření na enviromentální výchovu. Sběr podzimních plodů, dary lesa ( kaštany, listy, šišky). Využít je na koláže, masážní chodníček v MŠ. Upevňovat u dětí tradice Dušiček, vést děti k uvědomění, že svět není jen růžový, umět se vypořádat i se smutnými situacemi v životě. Příběh o Poslední dušičce (dramatizace příběhu). Vycházka na hřbitov, všímat si výzdoby.

Logopedická prevence:

Dítě dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu. Posilování sluchové analýzy a syntézy – dítě z hlásek složí slovo. Rozlišování slabiky a určování jejich počtu ve slovech. Nácvik básní, písní s podzimní tématikou. Cvičení v orofaciální oblasti. Dechová a fonační cvičení zaměřené na podzimní tématiku. Procvičování hybnosti mluvidel. Posilování jemné motoriky a vizuamotoriky. Zařazování grafomotorických cvičení na velké formáty i na formát A4 ( samostatná práce, zařazení do Portfolia dítěte). Prodlužování koncentrace a soustředění na dokončení činnosti.

Matematická pregramotnost:

Třídíme sobory prvků různých tvarů a velikostí, barvy, množinové představy. Poznávání geometrických tvarů i pomocí hmatu. Zvládání vzestupné číselné řady i sestupné číselné řady, bez použití prstů na ruce. Zaměření se zrakovou diferenciaci, psaní číslic a operačních znaků v matematice. Držet správně tužku, mít volné zápěstí, ramenní kloub. Hledat labyrinty cest a dojít k správnému řešení úkolu. Rozvíjení kvantitativních představ, uspořádání děje podle časové a dějové posloupnosti.

Předčtenářská gramotnost:

Podporovat zájem knihy, porozumět slyšenému, hledat v nich nové a zajímavé informace a pracovat s nimi v běžném životě. Zvládnout popis viděného, prožitého. Sledovat řečníka. Procvičování paměti, využití Kimových her. Listování knihou odpředu dozadu, sled obrázků dítě pozoruje zleva doprava. Učit děti pozorovat obrázky ve směru, který budou potřebovat při čtení a psaní. Zvládnout odpovědět na jednoduché hádanky, porozumět vtipu a legraci. Porozumět jednoduchým piktogramům. Hry se slovy, pochopit (hononyma, synonyma).

Spolupráce s rodiči:

Donést suroviny na výrobu ovocného a zeleninového salátu. Donést jablíčka Jablíčkový den v MŠ, Bramboriáda v MŠ. Zdobení perníčků na Drakiádu, účast na Drakiádě, Bubu stezka v okolí Laguny.