‼UPOZORNĚNÍ – docházka dětí v měsíci srpnu

Published by hacd on

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit, že zítřejším dnem končí termín, do kdy je možné zaslat zpět vyplněnou tabulku, zda bude (či nebude) Vaše dítě docházet do mateřské školy U tenisu v měsíci srpnu. Tabulku naleznete zde:

Vyplněnou tabulku zašlete na e-mail reditelka@msutenisu.cz nejpozději do 16. dubna 2021!

Vzhledem ke skutečnosti, že v měsíci srpnu zajišťujeme prázdninový provoz i pro děti z jiných mateřských škol, nebude již po tomto termínu možné Vaše dítě přihlásit! Současně zůstává zachována Vaše povinnost platit školné a to v plné výši (a to i v případě, že Vaše dítě nebude do mateřské školy docházet).

Všechny potřebné informace k docházce dětí z MŠ U tenisu o prázdninách byly uvedeny v tomto odkazu:

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI!