Zápisy do prvních tříd budou letos netradiční – bez dětí

Hrozba nákazy koronavirem zasáhla také do tradičních zápisů do prvních tříd, kdy se děti poprvé přicházely seznámit se školním prostředím a mluvily se svými budoucími učiteli. Kvůli stavu nouze bylo rozhodnuto, že letošní zápisy budou vedeny bez přítomnosti předškoláků.

Prakticky to bude vypadat tak, že v termínu od 15. do 30. dubna předají zákonní zástupci svou žádost do spádových škol – a to buď přes datové schránky školy, poštou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. „Na webech školy najdou rodiče formuláře, ty stáhnou, vyplní – a prostřednictvím nich zápis provedou. V odůvodnitelných případech lze podat žádost i osobně, ale apelujeme na rodiče, aby tento způsob využívali výjimečně,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba.

Tato nouzová část zápisu bude jen formální – po ukončení mimořádných opatření vlády se počítá i s motivační částí zápisů, kdy školám jejich zřizovatel doporučí uspořádat setkání se zapsanými dětmi, aby se seznámily se svou budoucí školou i s učiteli.

Tímto upřesňujeme tiskovou zprávu ze 17. března: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2020/tz-brezen-2020/skoly-zustavaji-zavrene-i-pro-budouci-prvnacky-zapisy-se-odkladaji.html


Zdroj: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2020/tz-brezen-2020/zapisy-do-prvnich-trid-budou-letos-netradicni-bez-deti.html